Beroep dispatcher goederenvervoer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Road transport legislation
 • Freight transport methods
 • Geographic areas

Vaardigheden

 • Monitor vehicle fleet operations
 • Conduct analysis of ship data
 • Prepare transportation routes
 • Keep task records
 • Communicate verbal instructions
 • Work in a water transport team
 • Apply transportation management concepts
 • Schedule and dispatch drivers
 • Manage fleet capacity
 • Make independent operating decisions
 • Supervise crew
 • Manage truck drivers
 • Manage dispatch software systems;

Optionele kennis en vaardigheden

intermodalisme intermodale opties beschikken over computervaardigheden statistiek alert blijven opslagactiviteiten informatie organiseren intermodale apparatuur hanteren

Loopbaanperspectief

Het beroep dispatcher goederenvervoer behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag