Beroep directeur voortgezet onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Education law
 • Curriculum standards
 • Pedagogy
 • Project management
 • Curriculum objectives

Vaardigheden

 • Maintain students' discipline
 • Write work-related reports
 • Present reports
 • Show an exemplary leading role in an organisation
 • Analyse staff capacity
 • Liaise with educational staff
 • Secondary school procedures
 • Manage enrolment
 • Apply for government funding
 • Monitor educational developments
 • Manage school budget
 • Supervise educational staff
 • Assist in the organisation of school events
 • Manage staff
 • Cooperate with education professionals
 • Develop organisational policies
 • Liaise with board members
 • Represent the organisation
 • Guarantee students' safety

Optionele kennis en vaardigheden

bestuursvergaderingen voorzitten capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen inspecties leiden onderwijsbehoeften identificeren contracten beheren leertechnologieën door de overheid gefinancierde programma’s beheren vooruitgang van studenten volgen onderhoudswerkzaamheden beheren onderwijsprogramma’s promoten financieringsmethoden arbeidswetgeving examens afnemen personeel aanwerven financieel verslag opstellen jongeren voorbereiden op de volwassenheid contacten onderhouden met ouders van kinderen beoordelingsprocessen feedback aan leerkrachten geven advies geven over onderwijsmethoden onderwijsprogramma’s evalueren contractenrecht ouderavond organiseren socialisatie bij adolescenten een professioneel netwerk ontwikkelen vakbondsregelgeving studenten begeleiden op schoolreis ruimtebenutting beheren leerproblemen

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur voortgezet onderwijs behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag