Beroep Hoofd van een basisschool

Hoofden van basisscholen beheren de dagelijkse activiteiten van een onderwijsinstelling. Zij nemen beslissingen over toelating van leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de normen van het leerplan, hetgeen de academische ontwikkeling van de studenten beter mogelijk maakt. Zij leiden het personeel, werken nauw samen met de verschillende afdelingshoofden en evalueren de vakdocenten tijdig om optimale klasprestaties te garanderen. Zij zorgen er ook voor dat de school voldoet aan de nationale onderwijsvereisten van de wet en werken samen met lokale gemeenschappen en overheden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Gerelateerde beroepen beroepsonderwijs

 • Docent mbo
 • Manager/directeur ROC
 • mbo/vmbo-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • mbo/vmbo-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • mbo/vmbo-docent economie, psychologie, pedagogiek
 • mbo/vmbo-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • mbo/vmbo-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • mbo/vmbo-docent overige vakgebieden
 • mbo/vmbo-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • mbo/vmbo-docent talen, geschiedenis
 • mbo/vmbo-docent technische vakken
 • mbo/vmbo-docent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • mbo/vmbo-docent welzijn, gezondheid
 • mbo/vmbo-docent wiskunde, natuurwetenschappen, informatica

Kennis

 • Begrotingsbeginselen
 • Projectbeheer
 • Curriculumdoelstellingen
 • Boekhouding
 • Elektronische communicatie
 • Boekhoudkundige technieken
 • Kantoorsoftware
 • Normen voor leerplannen
 • Financieel beheer
 • Onderwijsadministratie
 • Onderwijswet

Vaardigheden

 • Communiceren met jongeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Gegevens van financiële transacties bijhouden
 • Steun bieden bij onderwijsbeheer
 • Financiële transacties traceren
 • Budgetten beheren
 • Begroting van een school beheren
 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen
 • Leiding geven aan personeel
 • Informatie over de financiering van onderwijs geven
 • Financiële transacties verwerken
 • Inschrijvingen beheren
 • Toezien op onderwijzend personeel
 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

lesplannen ontwikkelen in het beroepsonderwijs werken leerprogramma’s voor beroepsopleidingen samenstellen advies geven over onderwijsmethoden procedures in het lager onderwijs financieel verslag opstellen informatie over schooldiensten geven begrotingen evalueren onderwijsprogramma’s evalueren toelatingen van studenten beheren contacten leggen met bestuursleden financieringsmethoden examens voor beroepsopleidingen voorbereiden verschillende communicatiekanalen gebruiken procedures in het secundair onderwijs contractenrecht onderwijsbehoeften identificeren kleuterschoolprocedures leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie contracten beheren leerplannen analyseren inspecties leiden contractadministratie bijhouden procedures in het hoger onderwijs arbeidswetgeving overheidsfinanciering aanvragen onderwijsprogramma’s promoten