Beroep directeur luchthaven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Werkomgeving op luchthavens
 • Milieuvoorschriften op luchthavens

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Inventaris van luchthavenactiviteiten bijhouden
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • In een luchtvaartteam werken
 • Strategisch beheer implementeren
 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen
 • Leiding geven aan personeel
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Toezicht houden op onderhoudsactiviteiten op luchthavens
 • Onderhandelen over verkoopcontracten
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Klantgericht zijn
 • Diplomatisch zijn
 • Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren
 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen
 • Zakenrelaties aangaan
 • Oplossingen voor problemen creëren

Optionele kennis en vaardigheden

rampenplannen op luchthavens voorbereiden evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen jaarlijkse begroting van een luchthaven opstellen zakelijk inzicht gebruiken strategisch denken toepassen rampenplannen op luchthavens implementeren marketingstrategieën implementeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur luchthaven behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog