Beroep directeur hogeronderwijsinstelling

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculum standards
 • Education law
 • Curriculum objectives

Vaardigheden

 • Represent the organisation
 • Assist in the organisation of school events
 • Liaise with educational staff
 • Present reports
 • Cooperate with education professionals
 • Liaise with board members
 • Manage staff
 • Guarantee students' safety
 • Develop organisational policies
 • Show an exemplary leading role in an organisation
 • Manage school budget
 • Analyse staff capacity
 • Monitor educational developments
 • Write work-related reports
 • Liaise with educational support staff

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsbehoeften identificeren opleidingen promoten arbeidswetgeving strategieën voor groene ruimten personeel aanwerven beoordelingsprocessen universiteitsprocedures overheidsfinanciering aanvragen een professioneel netwerk ontwikkelen contractenrecht procedures in het hoger onderwijs toelatingen van studenten beheren ruimtebenutting beheren leerplannen analyseren onderwijsprogramma’s promoten onderwijsprogramma's coördineren vakbondsregelgeving onderwijsprogramma’s evalueren leerproblemen onderwijsadministratie contracten beheren capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen financieringsmethoden door de overheid gefinancierde programma’s beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur hogeronderwijsinstelling behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag