Beroep directeur gevangenis

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Directeur gevangenis: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

Vaardigheden

 • Operationele communicatie onderhouden

  De communicatie onderhouden tussen verschillende afdelingen van een organisatie, tussen het personeel, of tijdens specifieke operaties of missies, om ervoor te zorgen dat de operatie of missie succesvol is, of dat de organisatie soepel functioneert.

 • Veiligheidsmachtigingen beheren

  De systemen beheren en toezicht houden op de werking van het systeem voor de veiligheidsmachtiging en op het personeel dat zich inzet voor de beveiliging van de faciliteit, om ervoor te zorgen dat niet-gemachtigde personen geen toegang krijgen en toezicht houden op mogelijke risico’s en bedreigingen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Correctionele procedures overzien

  Toezicht houden op de werking van de correctiemechanismen of andere corrigerende maatregelen, ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en erop toezien dat het personeel de voorschriften naleeft; streven naar verbetering van de efficiëntie en veiligheid van het personeel.

 • Bijdragen aan de formulering van detentieprocedures

  Bijdragen tot het opstellen van voorschriften en procedures voor de werking van penitentiaire inrichtingen.

Optionele kennis en vaardigheden

patrouilles coördineren zorgen voor de toepassing van wetten de organisatie vertegenwoordigen werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor informatiebeveiliging logboeken bijhouden advies geven over risicobeheer verantwoordelijkheid tonen professionele gegevens bijhouden criminologie organisatorische beleidslijnen vaststellen strafrecht publieke presentaties geven personeel aanwerven werknemers opleiden kennis van menselijk gedrag gebruiken noodprocedures beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur gevangenis behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB