Beroep directeur claims

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Corporate social responsibility
 • Financial management
 • Insurance law
 • Financial analysis
 • Financial statements
 • Principles of insurance
 • Types of insurance
 • Fraud detection

Vaardigheden

 • Organise a damage assessment
 • Review insurance process
 • Plan health and safety procedures
 • Strive for company growth
 • Handle incoming insurance claims
 • Follow company standards
 • Enforce financial policies
 • Manage claim files
 • Conduct financial audits
 • Prepare financial auditing reports
 • Lead claim examiners
 • Manage staff
 • Liaise with managers
 • Analyse market financial trends
 • Manage claims process
 • Advise on financial matters

Optionele kennis en vaardigheden

schadeclaims opstarten contractuele geschillen beheren financiële geschillen behandelen financiële risico’s beheren technische communicatievaardigheden toepassen personeel aanwerven financieel plan opstellen financieel risico analyseren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen betrouwbaarheid van klanten beoordelen verzekeringsmarkt financiële prestaties van een bedrijf analyseren verzekeringsrisico’s analyseren schade inschatten claimdossiers analyseren verzekeringspolissen opstellen klachten van klanten afhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur claims behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog