Beroep directeur basisonderwijs

 • Shutterstock.com
  directeur basisonderwijs

Directeuren van de basisschool beheren de dagelijkse activiteiten van een basisschool. Ze beheren het personeel, nemen beslissingen over toelatingen en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de curriculumstandaarden die geschikt zijn voor leerlingen van het basisonderwijs en die sociale en academische ontwikkeling mogelijk maken. Ze zorgen er ook voor dat de school voldoet aan de nationale wettelijke onderwijsvereisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken directeur basisonderwijs

 • Formuleert en implementeert een missie, beleid en strategieën.
 • Stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast.
 • Bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een basisschool.
 • Houdt toezicht op het personeel, inclusief leidinggevenden, ondersteunend personeel, leerkrachten, etc.
 • Ziet toe op de ordehandhaving binnen de school.
 • Overlegt met personeelsleden, bijv. om advies of verklaringen te geven of om procedurele vragen te beantwoorden.
 • Evalueert het werk van leerkrachten, bijv. door klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
 • Heeft de leiding over werving en training van personeelsleden.
 • Ziet toe op het onderhoud van de schoolfaciliteiten.
 • Stelt rapporten op over verschillende onderwerpen, zoals aanwezigheid, activiteiten, planning en personeelsdossiers.
 • Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten, bijv. bijeenkomsten in de wijk.
 • Promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

Kennis

 • Pedagogie
 • Projectbeheer
 • Onderwijswet
 • Curriculumdoelstellingen
 • Procedures in het lager onderwijs
 • Normen voor leerplannen

Vaardigheden

 • Overheidsfinanciering aanvragen
 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Rapporten presenteren
 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen
 • Toezien op onderwijzend personeel
 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen
 • Organisatorische beleidslijnen opstellen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Personeelscapaciteit analyseren
 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen
 • Begroting van een school beheren
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Contacten onderhouden met aandeelhouders
 • Leiding geven aan personeel
 • Inschrijvingen beheren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsprogramma’s promoten een professioneel netwerk ontwikkelen middelen voor educatieve doeleinden beheren bestuursvergaderingen voorzitten onderwijsprogramma’s evalueren contractenrecht contacten onderhouden met ouders van kinderen ontwikkeling van de jeugd beoordelen contacten leggen met bestuursleden advies geven over onderwijsmethoden financieringsmethoden onderwijsbehoeften identificeren leertechnologieën examens afnemen beoordelingsprocessen capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen inspecties leiden ruimtebenutting beheren vakbondsregelgeving onderhoudswerkzaamheden beheren personeel aanwerven studentendiscipline handhaven ouderavond organiseren feedback aan leerkrachten geven contracten beheren vooruitgang van studenten volgen arbeidswetgeving studenten begeleiden op schoolreis financieel verslag opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur basisonderwijs behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag