Beroep diplomatiek vertegenwoordiger

Een diplomatiek vertegenwoordiger is de belangenbehartiger van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Een diplomatiek vertegenwoordiger helpt Nederlanders in het buitenland en geeft hen advies en voorlichting indien dat nodig is. Daarnaast bereidt een diplomatiek vertegenwoordiger beleid voor en produceert hij/zij verslagen of rapporten. Hij/zij onderhoudt daarnaast het contact met lokale bestuurders. Mogelijke gebieden waar een diplomatiek vertegenwoordiger actief is zijn o.a. politiek, ontwikkelingssamenwerking en culturele zaken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Sociaal / Ondernemend

Taken diplomatiek vertegenwoordiger

 • Vertegenwoordigen van en behartigen van belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland.
 • Helpen, adviseren en voorlichten van Nederlanders in het buitenland.
 • Voorbereiden van beleid en schrijven van verslagen of rapporten.
 • Onderhouden van contact met lokale bestuurders.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog