Beroep diplomaat

Diplomaten vertegenwoordigen hun vaderland en overheid in internationale organisaties. Zij onderhandelen met de ambtenaren van de organisatie om ervoor te zorgen dat de belangen van het land van herkomst worden beschermd en om productieve en vriendschappelijke communicatie tussen het land van herkomst en de internationale organisatie te vergemakkelijken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken diplomaat

 • Vertegenwoordigen van en behartigen van belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland.
 • Helpen, adviseren en voorlichten van Nederlanders in het buitenland.
 • Voorbereiden van beleid en schrijven van verslagen of rapporten.
 • Onderhouden van contact met lokale bestuurders.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Kennis

 • Diplomatic principles
 • Foreign affairs
 • Government representation

Vaardigheden

 • Develop international cooperation strategies
 • Perform political negotiation
 • Establish collaborative relations
 • Speak different languages
 • Coordinate government activities in foreign institutions
 • Observe new developments in foreign countries
 • Analyse problems for opportunities
 • Maintain relationships with government agencies
 • Represent national interests
 • Show intercultural awareness
 • Apply diplomatic principles
 • Apply diplomatic crisis management
 • Build international relations
 • Make diplomatic decisions
 • Assess risk factors

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen argumenten overtuigend aanbrengen vragen beantwoorden advies geven over wetgevingsbesluiten buitenlands beleid analyseren officiële overeenkomsten bewerkstelligen implementatie van overheidsbeleid beheren een professioneel netwerk ontwikkelen implementatie van overheidsbeleid analytisch denken advies geven over risicobeheer beleidsontwikkeling buitenlandse zaken belangen van de klant beschermen advies geven over buitenlands beleid internationaal recht conflictbeheersing toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep diplomaat behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag