Beroep diplomaat

Diplomaten vertegenwoordigen hun vaderland en overheid in internationale organisaties. Zij onderhandelen met de ambtenaren van de organisatie om ervoor te zorgen dat de belangen van het land van herkomst worden beschermd en om productieve en vriendschappelijke communicatie tussen het land van herkomst en de internationale organisatie te vergemakkelijken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken diplomaat

 • Vertegenwoordigen van en behartigen van belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland.
 • Helpen, adviseren en voorlichten van Nederlanders in het buitenland.
 • Voorbereiden van beleid en schrijven van verslagen of rapporten.
 • Onderhouden van contact met lokale bestuurders.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Kennis

 • Diplomatieke beginselen
 • Buitenlandse zaken
 • Regeringsvertegenwoordiging

Vaardigheden

 • Internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen
 • Politieke onderhandelingen uitvoeren
 • Samenwerkingsrelaties aangaan
 • Verschillende talen spreken
 • Overheidsactiviteiten in buitenlandse instellingen coördineren
 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren
 • Problemen analyseren met het oog op kansen
 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden
 • Nationale belangen vertegenwoordigen
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Diplomatieke beginselen toepassen
 • Diplomatieke crisisbeheersing toepassen
 • Internationale betrekkingen opbouwen
 • Diplomatieke besluiten nemen
 • Risicofactoren inschatten

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen argumenten overtuigend aanbrengen vragen beantwoorden advies geven over wetgevingsbesluiten buitenlands beleid analyseren officiële overeenkomsten bewerkstelligen implementatie van overheidsbeleid beheren een professioneel netwerk ontwikkelen implementatie van overheidsbeleid analytisch denken advies geven over risicobeheer beleidsontwikkeling buitenlandse zaken belangen van de klant beschermen advies geven over buitenlands beleid internationaal recht conflictbeheersing toepassen