Beroep digitaal forensisch expert

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Digitaal forensisch expert: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hulpprogramma voor penetratietesten

  Gespecialiseerde ICT-tools die tests uitvoeren om zwakke beveiligingspunten te detecteren en op die manier ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie te voorkomen. Voorbeelden zijn Metasploit, Burp suite en Webinspect.

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • ICT-beveiligingsstandaarden

  De normen voor computerbeveiliging, waaronder die van de ISO, en de technieken die nodig zijn om de naleving van die normen door een organisatie te waarborgen.

 • Forensische informatica

  Het proces van het onderzoeken en herstellen van digitale gegevens uit bronnen ten behoeve van wettig bewijs en strafrechtelijk onderzoek.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken

  Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

Vaardigheden

 • Gevoelige klantinformatie beveiligen

  Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften met betrekking tot gevoelige informatie van cliënten selecteren en toepassen met het oog op de bescherming van hun privacy.

 • Forensische conservering uitvoeren op digitale apparaten

  De integriteit van ICT-apparaten, zoals laptops, desktops en andere digitale media, waarborgen door ze fysiek te bewaren en software zoals PTK Forensics en EnCase te gebruiken om op een legale manier digitale informatie op te halen, op te slaan en te traceren zodat die informatie te gelegener tijd als bewijs kan worden gebruikt.

 • Informatiebeveiligingsstrategie ontwikkelen

  Bedrijfsstrategie creëren met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van informatie om de informatie-integriteit en -beschikbaarheid en gegevensprivacy te maximaliseren.

 • Hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren

  Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen.

 • Beoordelingen van kwetsbaarheden in de beveiliging uitvoeren

  Soorten beveiligingstests uitvoeren, zoals netwerkpenetratietests, draadloze tests, codereviews, draadloze en/of firewallevaluaties in overeenstemming met door de industrie geaccepteerde methoden en protocollen om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en te analyseren.

 • Programmeren in scripttaal

  Gespecialiseerde ICT-instrumenten gebruiken om een computercode te creëren die door de overeenkomstige run-time-omgevingen wordt geïnterpreteerd om de toepassingen te verlengen en gemeenschappelijke computeractiviteiten te automatiseren. Gebruik programmeertalen die deze methode ondersteunen, zoals Unix Shell scripts, JavaScript, Python en Ruby.

 • ICT-adviesdiensten bieden

  Advies geven over passende ICT-oplossingen door alternatieven te kiezen en beslissingen te optimaliseren, daarbij rekening houdend met potentiële risico’s en voordelen voor en de algemene impact op professionele klanten.

 • Software gebruiken voor gegevensbewaring

  Gespecialiseerde toepassingen en software gebruiken voor het verzamelen en bewaren van digitale informatie.

 • Gegevens voor juridische zaken beheren

  Verzamelen, organiseren en voorbereiden van gegevens met het oog op analyse en herziening tijdens het onderzoek, de registratie van gegevens en andere juridische procedures.

 • ICT-beveiligingsrisico’s identificeren

  Methoden en technieken toepassen om potentiële beveiligingsrisico's, beveiligingsinbreuken en risicofactoren te identificeren met behulp van ICT-tools voor het in kaart brengen van ICT-systemen, het analyseren van risico's, kwetsbaarheden en bedreigingen en het evalueren van noodplannen.

 • Gegevens verzamelen voor forensische doeleinden

  Beschermde, versnipperde of beschadigde gegevens en andere onlinemededelingen verzamelen. Documenteren en bevindingen van dit proces presenteren.

 • Onderrichten over vertrouwelijkheid van gegevens

  Informatie delen met gebruikers en gebruikers onderwijzen over de risico’s die aan de gegevens verbonden zijn, met name risico’s voor de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van gegevens. Hen leren hoe gegevensbescherming kan worden gewaarborgd.

 • IT-beveiligingsnaleving beheren

  Richtlijnen geven over de toepassing en naleving van relevante industrienormen, beste praktijken en wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging.

Optionele kennis en vaardigheden

nessus gegevensopslag n1ql cloudtechnologieën mdx xquery wettelijke vereisten voor ict-producten ict-versleuteling strategie voor informatiebeveiliging sparql datamining uitvoeren computernetwerk ontwerpen verschillende communicatiekanalen gebruiken hardwareplatforms linq informatiearchitectuur nexpose hardwarearchitecturen whitehat sentinel ldap wetgeving op het gebied van ict-beveiliging

Loopbaanperspectief

Het beroep digitaal forensisch expert behoort tot de beroepsgroep Databank- en netwerkspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247200  laag
verwachte baanopeningen tot 202412200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB