Beroep dierverzorger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Gedrag van dieren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Dierenwelzijn
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Diersoorten
 • Fysiologie van dieren
 • Anatomie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dieren verzorgen
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Dieren ethisch behandelen
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Beweging van dieren controleren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

Optionele kennis en vaardigheden

toestand van dieren beoordelen omgaan met uitdagende mensen klein tot middelgroot bedrijf beheren tarieven per uur berekenen behoeften van dieren begrijpen beslissingen nemen over het welzijn van het dier eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren situatie van dieren begrijpen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector klanten helpen dierenwelzijn beheren omgevingsverrijking voor dieren communiceren met klanten rekenvaardigheden gebruiken gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde werkschema's volgen