Beroep dierverzorger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Gedrag van dieren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Dierenwelzijn
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Diersoorten
 • Fysiologie van dieren
 • Anatomie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dieren verzorgen
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Dieren ethisch behandelen
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Beweging van dieren controleren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

Optionele kennis en vaardigheden

toestand van dieren beoordelen omgaan met uitdagende mensen klein tot middelgroot bedrijf beheren tarieven per uur berekenen behoeften van dieren begrijpen beslissingen nemen over het welzijn van het dier eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren situatie van dieren begrijpen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector klanten helpen dierenwelzijn beheren omgevingsverrijking voor dieren communiceren met klanten rekenvaardigheden gebruiken gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde werkschema's volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep dierverzorger behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag