Beroep dierenverzorger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Dierenwelzijn
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Anatomie van dieren
 • Gedrag van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Dieren ethisch behandelen
 • Voeding geven aan dieren
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Dierenhygiëne beheren
 • Bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Diertraining geven
 • Trainingsprogramma’s voor dieren implementeren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren
 • Beweging van dieren controleren
 • Dierenwelzijn beheren

Optionele kennis en vaardigheden

tarieven per uur berekenen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren dieren verzorgen omgaan met dieren voor de winning van sperma omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector veeteeltwetenschappen beslissingen nemen over het welzijn van het dier gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde situatie van dieren begrijpen rekenvaardigheden gebruiken toestand van dieren beoordelen zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer dierenverblijven onderhouden dieren inladen voor vervoer

Loopbaanperspectief

Het beroep dierenverzorger behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag