Beroep dierenverzorger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Dierenwelzijn
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Anatomie van dieren
 • Gedrag van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Dieren ethisch behandelen
 • Voeding geven aan dieren
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Dierenhygiëne beheren
 • Bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Diertraining geven
 • Trainingsprogramma’s voor dieren implementeren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren
 • Beweging van dieren controleren
 • Dierenwelzijn beheren

Optionele kennis en vaardigheden

tarieven per uur berekenen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren dieren verzorgen omgaan met dieren voor de winning van sperma omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector veeteeltwetenschappen beslissingen nemen over het welzijn van het dier gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde situatie van dieren begrijpen rekenvaardigheden gebruiken toestand van dieren beoordelen zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer dierenverblijven onderhouden dieren inladen voor vervoer