Beroep dierenverpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Anatomie van dieren
 • Dierenwelzijn
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Gedrag van dieren

Vaardigheden

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen
 • Veterinair anesthesiemateriaal voorbereiden
 • Veterinaire klinische gegevens beheren
 • De veterinaire chirurg bijstaan als operatieassistent
 • Helpen bij veterinaire chirurgie
 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren
 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes
 • Dieren voorbereiden voor anesthesie
 • Steun bieden aan veterinaire klanten
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Dieren ethisch behandelen
 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken
 • Welzijn van dieren controleren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Assisteren bij het toedienen van veterinaire anesthetica
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dierenwelzijn beheren
 • Dieren voorbereiden voor veterinaire ingrepen
 • Veterinaire diagnostische beeldvormingsprocedures ondersteunen
 • Dierengeneesmiddelen verstrekken onder professionele begeleiding
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Omgeving voorbereiden voor veterinaire ingrepen
 • Samenwerken met dierdeskundigen
 • Beweging van dieren controleren
 • Mentorschap bieden

Optionele kennis en vaardigheden

veeteeltwetenschappen diergeneeskundige terminologie voorraden van veterinair materiaal beheren schema's plannen situatie van dieren begrijpen wachtruimte van een dierenartsenpraktijk beheren afspraken beheren klachten van klanten afhandelen administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector werkschema's volgen rekenvaardigheden gebruiken betalingen verwerken beslissingen nemen over het welzijn van het dier omgaan met uitdagende mensen

Loopbaanperspectief

Het beroep dierenverpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld