Beroep dierentrainer

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Gedrag van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Anatomie van dieren
 • Dierenwelzijn
 • Fysiologie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

Vaardigheden

 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Dieren en individuen trainen om samen te werken
 • Trainingsprogramma’s voor dieren implementeren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Diertraining geven
 • Bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Trainingsprogramma’s voor individuen en dieren ontwerpen
 • Dieren ethisch behandelen
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren
 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes

Optionele kennis en vaardigheden

klanten advies geven over het gebruik van verzorgingsproducten voor huisdieren beslissingen nemen over het welzijn van het dier samenwerken met dierdeskundigen mentorschap bieden dierenverslagen opstellen toestand van dieren beoordelen jonge paarden africhten paarden trainen klanten advies geven over juiste dierenverzorging contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn helpen bij het vervoer van dieren gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren tarieven per uur berekenen voeding geven aan dieren trainingsprogramma’s voor dieren ontwerpen plannen ontwerpen om ongewenst gedrag bij dieren aan te pakken anatomie van paarden dierenverblijven onderhouden geduld uitoefenen persoonlijke professionele ontwikkeling beheren werken met dierenartsen begroting maken voor financiële behoeften rasspecifiek gedrag van paarden paarden vervoeren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector veeteeltwetenschappen stallen schoonmaken strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren klein tot middelgroot bedrijf beheren zorgen voor paarden gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde dieren selecteren voor training training van jonge paarden situatie van dieren begrijpen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren klanten inschatten raad geven over de aankoop van dieren compatibiliteit van individuen en dieren beoordelen om samen te werken

Loopbaanperspectief

Het beroep dierentrainer behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag