Beroep dierentherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Gedrag van dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Anatomie van dieren
 • Dierenwelzijn
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Omgevingsverrijking voor dieren

Vaardigheden

 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Therapiemateriaal voor dieren voorbereiden
 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Fysieke revalidatie van dieren plannen
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Revalidatievereisten van het dier beoordelen
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Welzijn van dieren controleren
 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector dierenverblijven onderhouden eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren situatie van dieren begrijpen fysiotherapie voorschrijven voor dieren beweging van dieren controleren dieren ethisch behandelen ostheopatische technieken gebruiken om de gezondheid van dieren te verbeteren strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren rekenvaardigheden gebruiken verschillende communicatiekanalen gebruiken veterinaire klinische gegevens beheren fysiotherapie gebruiken voor de behandeling dieren gedrag van dieren beoordelen beslissingen nemen over het welzijn van het dier veilig omgaan met dieren samenwerken met dierdeskundigen toestand van dieren beoordelen steun bieden aan veterinaire klanten voeding van dieren beoordelen communiceren met klanten gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde veilige werkmethoden in veterinaire omgeving diergeneeskundige terminologie mentorschap bieden chiropractische technieken voor dieren gebruiken tarieven per uur berekenen trainingsprogramma’s voor dieren implementeren massagetechnieken toepassen op dieren veeteeltwetenschappen omgevingsfactoren overwegen bij langdurige zorg voor dieren plannen ontwerpen om ongewenst gedrag bij dieren aan te pakken hydrotherapie toepassen dieren selecteren voor training dierenwelzijn beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep dierentherapeut behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld