Beroep dierenasielmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Dierenasielmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

Vaardigheden

 • Dierenadoptie beheren

  Mensen zoeken die dieren uit de opvang willen adopteren, hen helpen bij hun keuze en de nodige administratie afhandelen.

 • Helpen bij het vervoer van dieren

  Assisteer bij het vervoer van dieren, met inbegrip van het laden en lossen van dieren, de voorbereiding van het transportvoertuig en het in stand houden van het welzijn van het dier gedurende het gehele transportproces.

 • Dode dieren afvoeren

  Dode dieren die niet als een bron van vlees worden beschouwd respectvol afvoeren. Het dier begraven of cremeren op basis van de wensen van de eigenaars of op basis van andere criteria.

 • Instructies geven over dierenverzorging

  Medewerkers in de dierenverzorging informeren over de behandeling van het dier, de eetgewoonten, de voeding en de medische toestand en behoeften van de dieren.

 • Honden africhten

  Honden africhten om zich correct te gedragen en de bevelen van hun eigenaars te volgen. Een verscheidenheid aan technieken gebruiken zoals clickertraining, relatiegebaseerde training of dominantiegebaseerde training om gunstig gedrag bij de hond te stimuleren.

 • Werken met dierenartsen

  Dierenartsen raadplegen en hen bijstaan bij het onderzoek en de verzorging van dieren.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Dierenverblijven onderhouden

  Ervoor zorgen dat dierenleefruimten zoals habitats, terraria, kooien of kennels in adequate en hygiënische staat zijn. De leefruimte schoonmaken en zo nodig een nieuw strooisel ter beschikking te stellen.

 • Toestand van dieren beoordelen

  Controleer het dier op eventuele uitwendige tekenen van parasieten, ziekten of verwondingen. Gebruik deze informatie om eigen acties te bepalen en uw bevindingen aan de eigenaars te rapporteren.

 • Klanten advies geven over juiste dierenverzorging

  Verstrekken van informatie aan klanten over voeding en verzorging van huisdieren, passende voedingskeuzes, vaccinatiebehoeften, enz.

 • Dierenverslagen opstellen

  Het opstellen van dierbestanden volgens relevante informatie uit de sector en het gebruik van passende systemen voor het bijhouden van gegevens.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Voeding geven aan dieren

  Voedsel en water aan dieren geven. Dit omvat het bereiden van voedsel en water voor dieren en het rapporteren van eventuele veranderingen in de eet- of drinkgewoonten van dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

raad geven over de aankoop van dieren afspraken beheren dierentraining dieren verzorgen klanten helpen omgaan met veterinaire noodgevallen verrijkende omgeving bieden voor dieren passende beschermende uitrusting dragen communiceren met klanten zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer hondenuitlaatdiensten bieden in ploegen werken persoonlijkheid beoordelen eerste hulp bieden aan dieren materiaal onderhouden dieren promoten voorraden lossen raad geven over dierenwelzijn bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren goederen bestellen

Loopbaanperspectief

Het beroep dierenasielmedewerker behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB