Beroep diëtist

 • Shutterstock.com
  diëtist

Diëtisten beoordelen de specifieke voedingsbehoeften van populaties of individuen gedurende hun hele leven en vertalen dit in adviezen die de gezondheid van mensen in stand houden, of te herstellen en gezondheidsrisico's te verminderen. Aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak werken diëtisten eraan om individuen, gezinnen en groepen in staat te stellen voedsel te verstrekken of te kiezen dat uit voedingsoogpunt adequaat, veilig, lekker en duurzaam is. Naast de gezondheidszorg verbeteren diëtisten het voedingsklimaat voor iedereen via de overheid, het bedrijfsleven, de academische wereld en onderzoek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Taken diëtist

 • Analyseert voedingsbehoeftes, dieetrestricties en de gezondheidssituatie van cliënten.
 • Ontwikkelt en implementeert dieetplannen.
 • Geeft adviezen met betrekking tot voeding en gerelateerde zaken.
 • Houdt gegevens bij over het dieetplan, de vooruitgang en gesteldheid van cliënten.
 • Monitort het voedingspatroon en dieet van cliënten.
 • Overlegt met professionals in de gezondheidszorg om de voedingsbehoeften en dieetrestricties voor patiënten en cliënten vast te stellen.
 • Licht individuen en groepen voor over voeding, bijv. met betrekking tot gezonde eetgewoonten.
 • Levert een bijdrage aan de opleiding en training van studenten, medische professionals en overig personeel in de zorg.
 • Neemt deel aan preventieve gezondheidsprogramma's.
 • Voert dieet-, voedings- en voedingsgerelateerde onderzoeken uit en beoordeelt onderzoeken op bruikbaarheid.

Gerelateerde beroepen voeding

 • Voedingsvoorlichter

Kennis

 • Sociologie
 • Adequate voedingswaarde van voedselinname
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Zwaarlijvigheid
 • Medische informatica
 • Samenstelling van diëten
 • Pathologie
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Voedseletiketten
 • Menselijke anatomie
 • Berekening van calorische energie
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Eetstoornissen
 • Diëtetiek
 • Begeleidingsmethodes
 • Epidemiologie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Menselijke fysiologie
 • Psychologie
 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne
 • Klinische onderzoeken in diëtetiek
 • Farmacologie
 • Medische terminologie
 • Revalidatie
 • Voedingsmiddelenwetenschap
 • Toezicht op personen
 • Voedselallergieën
 • Klinische chemie
 • Voeding van gezonde personen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Chemie
 • Kindergeneeskunde

Vaardigheden

 • Gebruikers van gezondheidszorg voorlichten over voeding
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Nutritionele status meten met behulp van gepaste middelen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Voedingsanalyses uitvoeren
 • Personen ondersteunen bij veranderingen van voeding
 • Integratie bevorderen
 • Advies geven over dieetgerelateerde problemen
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Gezondheidsvoordelen van voedingsaanpassingen vaststellen
 • Advies geven aan de levensmiddelenindustrie
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Diëtetische diagnoses stellen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Diëtetische professionele kwaliteit van zorg identificeren
 • Oorzaak van een verkeerde voedingsbalans identificeren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Promotiemateriaal over voeding voorbereiden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Voedingsplannen opvolgen
 • Toezicht houden op voeding in de gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Bemiddelen om ondermaatse voedingsstatus van individuen te verbeteren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Voedingsstatus van individuen controleren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Voedingsonderzoek uitvoeren
 • Diëtetische interventies formuleren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Advies geven over de bereiding van dieetvoeding
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Beleid voor voedingsprogramma’s ontwikkelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Groepssessies houden over voeding
 • Medisch personeel les geven over voeding
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

bibliografisch werk uitvoeren aanbevelingen over voeding doen aan beleidsmakers vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek volksgezondheid intensieve zorg interne geneeskunde principes voor bedrijfsbeheer volksgezondheidsproblemen aanpakken vreemde talen gebruiken bij zorg psychiatrie medische apparaten onderhouden atleten advies geven over diëten gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen geneesmiddelen voorschrijven ehbo pedagogie lichamelijke ontwikkeling van kinderen klinische risico’s beheren factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren met de pers communiceren klinische geriatrie