Beroep diëtist

 • Shutterstock.com
  diëtist

Een diëtist ontwikkelt voedingsprogramma's en voert deze uit om bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid en ziektes te voorkomen. Geeft in sommige gevallen leiding, geeft voedingsadviezen en/of verricht onderzoek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Taken diëtist

 • Analyseert voedingsbehoeftes, dieetrestricties en de gezondheidssituatie van cliënten.
 • Ontwikkelt en implementeert dieetplannen.
 • Geeft adviezen met betrekking tot voeding en gerelateerde zaken.
 • Houdt gegevens bij over het dieetplan, de vooruitgang en gesteldheid van cliënten.
 • Monitort het voedingspatroon en dieet van cliënten.
 • Overlegt met professionals in de gezondheidszorg om de voedingsbehoeften en dieetrestricties voor patiënten en cliënten vast te stellen.
 • Licht individuen en groepen voor over voeding, bijv. met betrekking tot gezonde eetgewoonten.
 • Levert een bijdrage aan de opleiding en training van studenten, medische professionals en overig personeel in de zorg.
 • Neemt deel aan preventieve gezondheidsprogramma's.
 • Voert dieet-, voedings- en voedingsgerelateerde onderzoeken uit en beoordeelt onderzoeken op bruikbaarheid.

Gerelateerde beroepen voeding

 • Voedingsvoorlichter

Kennis

 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Voedseletiketten
 • Eetstoornissen
 • Pathologie
 • Adequate voedingswaarde van voedselinname
 • Diëtetiek
 • Klinische chemie
 • Berekening van calorische energie
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Revalidatie
 • Menselijke fysiologie
 • Klinische onderzoeken in diëtetiek
 • Sociologie
 • Medische terminologie
 • Voeding van gezonde personen
 • Samenstelling van diëten
 • Chemie
 • Voedingsmiddelenwetenschap
 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne
 • Zwaarlijvigheid
 • Toezicht op personen
 • Voedselallergieën
 • Psychologie
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Epidemiologie
 • Farmacologie
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Kindergeneeskunde
 • Medische informatica
 • Begeleidingsmethodes
 • Menselijke anatomie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Diëtetische interventies formuleren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Integratie bevorderen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Oorzaak van een verkeerde voedingsbalans identificeren
 • Voedingsonderzoek uitvoeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Bemiddelen om ondermaatse voedingsstatus van individuen te verbeteren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Voedingsanalyses uitvoeren
 • Diëtetische professionele kwaliteit van zorg identificeren
 • Advies geven aan de levensmiddelenindustrie
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleid voor voedingsprogramma’s ontwikkelen
 • Promotiemateriaal over voeding voorbereiden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Voedingsplannen opvolgen
 • Personen ondersteunen bij veranderingen van voeding
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Advies geven over dieetgerelateerde problemen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Nutritionele status meten met behulp van gepaste middelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Medisch personeel les geven over voeding
 • Diëtetische diagnoses stellen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Advies geven over de bereiding van dieetvoeding
 • Actief luisteren
 • Gezondheidsvoordelen van voedingsaanpassingen vaststellen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Groepssessies houden over voeding
 • Gebruikers van gezondheidszorg voorlichten over voeding
 • Voedingsstatus van individuen controleren
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Toezicht houden op voeding in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

lichamelijke ontwikkeling van kinderen klinische geriatrie intensieve zorg aanbevelingen over voeding doen aan beleidsmakers interne geneeskunde vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek atleten advies geven over diëten volksgezondheid pedagogie volksgezondheidsproblemen aanpakken klinische risico’s beheren principes voor bedrijfsbeheer psychiatrie vreemde talen gebruiken bij zorg factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren bibliografisch werk uitvoeren geneesmiddelen voorschrijven met de pers communiceren gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen ehbo medische apparaten onderhouden

Functietitels

 • Diëtist
 • Ondernemende diëtist(e)
 • Activiteitenbegeleider psychiatrie
 • Ervaren zelfstandige voedingsdeskundige/diëtist
 • Diëtist m/v
 • Head coach/strength & conditioning trainer bij arena health center
 • Kwailiteitsmedewerker (32-36 uur per week)
 • Ergotherapeut