Beroep destilleerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Destilleerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Olie overslaan

  Bepaalde volumes van geraffineerde en niet-geraffineerde materialen specificeren voor opslag; materialen overbrengen die verder verwerkt moeten worden.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Oliemonsters testen

  Analyseren van oliemonsters om eigenschappen zoals consistentie, textuur, viscositeit of concentratie te bepalen. Bedienen van meetinstrumenten zoals pH-meters, hydrometers en viscometers.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Distillatie-apparatuur bedienen

  Bedienen van bedieningspanelen en andere distillatie-apparatuur om de productstroom, druk, temperatuur, enz. te controleren en aan te passen.

 • Distillatieapparatuur onderhouden

  Apparatuur onderhouden en repareren; beschadigde of defecte apparatuur melden.

 • Temperatuur in olietanks meten

  Thermometers in de olietanks plaatsen om temperatuurinformatie te verkrijgen.

 • Besturingselementen van apparatuur instellen

  De controle van de apparatuur moet worden aangepast om de vereiste volumes en de vereiste productkwaliteit te produceren. Houd rekening met de aanbevelingen van het laboratorium, de tijdschema’s en de testresultaten.

 • Olieleveringen berekenen

  Ontvangstbewijzen opstellen en leveringen van aardolie en andere aardolieproducten berekenen. Standaardformules toepassen om de waarden van de testresultaten te berekenen.

 • Oliecirculatie controleren

  De circulatie door correcte meters van inkomende en uitgaande materialen controleren; ervoor zorgen dat de meters goed werken.

 • Veiligheid van distillatie controleren

  De totale hoeveelheid aan olie in opslagtanks controleren; zorgen voor veilige destillatie-activiteiten; zorgen voor de naleving van wettelijke regelgevingen.

 • Olie-apparatuur reinigen

  Reinigen en steriliseren van tanks, toevoerleidingen en productieruimten; gebruik maken van hulpmiddelen zoals een schraper, slang en borstel; omgaan met chemische oplossingen.

 • Distillatieprocessen controleren

  Problemen of potentiële gevaren in kaart brengen en rapporteren door monitoring van instrumenten, indicatoren en meters. Pijpleidingen inspecteren; indien nodig kleppen smeren of verbindingen aandraaien.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde activiteiten bij de olieput coördineren gegevens inzake olie-exploitatie analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep destilleerder behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB