Beroep deskundige in regelgeving betreffende levensmiddelen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong
 • Biotechnologie
 • Opslag van voedingsmiddelen
 • Voedselallergieën
 • Voedingsmiddelentechnologie
 • Ingrediënten van voedingsmiddelen
 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Traceerbaarheid in de voedingssector
 • Voedingsmiddelenwetenschap
 • Normen voor voedselveiligheid
 • Beginselen van voedselveiligheid
 • Voedsel- en drankenindustrie
 • Bewaren van voedsel
 • Voedingsmiddelen
 • Risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Als waarnemer deelnemen aan verschillende soorten audits in de voedingsmiddelensector
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Correcte etikettering van goederen waarborgen
 • Communiceren in de voedselverwerkende industrie
 • Winkelonderzoek uitvoeren
 • Op de hoogte blijven van regelgeving
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Procesoptimalisering leiden
 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector
 • Technische tekeningen lezen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Strategische planning in de voedingsmiddelenindustrie uitvoeren
 • Onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Beginselen van de voedingstechnologie toepassen
 • In een voedselverwerkend team werken
 • Laboratoriumresultaten opvolgen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen voedselveiligheidscontroles uitvoeren wetenschappelijke methoden toepassen consumentenzaken in fabrieken bepleiten fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking in de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen niches in de markt identificeren homogenisering van voedingsmiddelen door voedsel veroorzaakte ziektes voedselrisicoanalyses uitvoeren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen nieuwe kookmethoden onderzoeken werkgerelateerde verslagen schrijven adviseren inzake voedselbewaring fabrieken voor de voedingsmiddelenindustrie ontwerpen systeemprestaties bewaken ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren gistingsproces van voedingswaren nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken kwaliteitscontroles uitvoeren functionele eigenschappen van voedingsmiddelen houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen verpakkingsvereisten analyseren expertise in voedseletikettering leveren statistische methoden bij procescontrole toepassen gistingsproces van dranken vaklieden uit de voedselverwerkende sector adviseren interdisciplinaire vraagstukken inzake voedseletikettering communiceren deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer statistiek trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren risico’s op de werkplek identificeren voortdurende voorbereiding op audits waarborgen tijd beheren bij voedselverwerkende handelingen haccp-implementatie in fabrieken beoordelen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen improviseren bij situaties die zich voordoen bij voedselverwerking sensorisch onderzoek uitvoeren schriftelijke verslagen inzake werk analyseren gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren culturele gebruiken bij voedselbereiding beknopte producteisen verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep deskundige in regelgeving betreffende levensmiddelen behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld