Beroep demograaf

Demografen bestuderen een verscheidenheid aan parameters met betrekking tot de bevolking. Op basis van hun waarnemingen ontwikkelen zij statistische analyses van de evoluties en veranderingen van geboorten, ouderen, huwelijken en echtscheidingen, werkgelegenheid, sterfte, immigratie en aanverwante zaken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Taken demograaf

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën.
 • Praktisch toepassen van demografische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken, veelal kwantitatief van aard.
 • Bestuderen en interpreteren van grote hoeveelheid data over eigenschappen van volkeren.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Marktonderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Demografie
 • Wiskunde
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Een computer gebruiken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Bevolkingstrends voorspellen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Menselijke bevolking bestuderen
 • Gegevensverwerkingstechnieken gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke theorieën ontwikkelen openbare onderzoeken uitvoeren sociologische tendensen observeren onderzoeksvoorstellen schrijven digitale cartografie toepassen databases beheren wetenschappelijke modelvorming advies geven aan wetgevers wetenschappelijke verhandelingen schrijven focusgroepen interviewen trends in geografische gegevens vinden sociologie marktonderzoek uitvoeren geografie stedelijke planning aardrijkskunde onderwijzen