Beroep demograaf

Een demograaf voert onderzoeken uit. Hij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën. Hij past zijn wetenschappelijke kennis praktisch toe in bevolkingsvraagstukken. Hij gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om demografische samenstellingen te onderzoeken. Hij bestudeert en interpreteert grote hoeveelheden data over demografische kenmerken. Zijn bevindingen beschrijft hij in wetenschappelijke artikelen en rapporten. Onderwerpen die een demograaf o.a. bestudeert zijn de kenmerken van volkeren (leeftijd, geslacht, afkomst) en sociale en politieke verschijnselen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken demograaf

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën.
 • Praktisch toepassen van demografische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken, veelal kwantitatief van aard.
 • Bestuderen en interpreteren van grote hoeveelheid data over eigenschappen van volkeren.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wiskunde
 • Demografie
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Een computer gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Gegevensverwerkingstechnieken gebruiken
 • Bevolkingstrends voorspellen
 • Menselijke bevolking bestuderen

Optionele kennis en vaardigheden

aardrijkskunde onderwijzen geografie openbare onderzoeken uitvoeren trends in geografische gegevens vinden wetenschappelijke theorieën ontwikkelen onderzoeksvoorstellen schrijven marktonderzoek uitvoeren wetenschappelijke modelvorming focusgroepen interviewen stedelijke planning wetenschappelijke verhandelingen schrijven databases beheren advies geven aan wetgevers digitale cartografie toepassen sociologische tendensen observeren sociologie