Beroep delfstofkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Geologie
 • Chemie

Vaardigheden

 • Problemen kritisch behandelen
 • Communiceren over kwesties inzake mineralen
 • Eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen
 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning
 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken
 • Informatie over geologische eigenschappen geven
 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu
 • Toezicht houden op personeel
 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden
 • Adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw
 • Technische rapporten opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over mijnbouwontwikkeling mijnproductie controleren bedrijfskosten beoordelen adviseren over mijnbouwproductie adviseren over mijnbouwapparatuur gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden houtkap overhandelen over de toegang tot land

Loopbaanperspectief

Het beroep delfstofkundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog