Beroep delfstofkundige

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geology
 • Chemistry

Vaardigheden

 • Address problems critically
 • Communicate on minerals issues
 • Determine characteristics of mineral deposits
 • Advise on geology for mineral extraction
 • Use mine planning software
 • Provide information on geological characteristics
 • Communicate on the environmental impact of mining
 • Supervise staff
 • Deal with pressure from unexpected circumstances
 • Advise on mining environmental issues
 • Prepare technical reports

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over mijnbouwontwikkeling mijnproductie controleren bedrijfskosten beoordelen adviseren over mijnbouwproductie adviseren over mijnbouwapparatuur gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden houtkap overhandelen over de toegang tot land

Loopbaanperspectief

Het beroep delfstofkundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog