Beroep decorbouwer

Decorbouwers construeren, bouwen, doen de voorbereiding, maken aanpassingen en onderhouden decors die gebruikt worden op het theaterpodium, voor films of televisieprogramma's. Ze gebruiken een grote verscheidenheid aan materialen zoals hout, staal, aluminium en kunststoffen. Hun werk is gebaseerd op artistieke visie, maquettes, schetsen en plannen. Ze werken nauw samen met de ontwerpers en kunnen tentoonstellingen bouwen voor beurzen, kermisattracties en andere evenementen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Decorbouwer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen timmerwerk

 • Bediener verspaningsmachine
 • Betontimmerman
 • Houtbewerker
 • Hulpkracht timmerman
 • Keukenmonteur
 • Meubelmaker
 • Meubelmaker (ambachtelijk)
 • Onderhoudstimmerman
 • Timmerman

Vaardigheden

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Decorconstructies bouwen

  Ontwerpen en bouwen van houten, metalen of kunststof decorconstructies en podiumdelen opzetten met behulp van tapijten en stoffen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Atelierruimten onderhouden

  Uw atelierruimte in goede staat en schoon houden.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Decors aanpassen

  Decorstukken aanpassen en verplaatsen tijdens repetities en live optredens.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Decors schilderen

  Het schilderen van decors en rekwisieten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Theatermateriaal onderhouden

  Het controleren, onderhouden en repareren van gereedschappen en machines die worden gebruikt op het podium, zoals verlichtingsapparatuur, decors of machines voor decorwissels.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Theaterdecors onderhouden

  Theaterpodia en -decors installeren, controleren, onderhouden en herstellen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

verlichtingstechniek zichzelf promoten samenwerking tussen productie, kostuumafdeling en make-upafdeling garanderen telescoopladers gebruiken persoonlijke administratie bijhouden fotografie atelierruimte regelen schildermethoden voor decors definiëren workshopactiviteiten plannen vormgevingstechnieken gebruiken heftrucks bedienen eerste hulp uitvoeren bij brand werken met rekwisietenmakers ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces voorraad van technische middelen beheren werken met de cameraploeg repetities bijwonen tekeningen voor decorbouw maken een professioneel netwerk ontwikkelen voorraad verbruiksgoederen beheren constructiemethoden voor decors definiëren werken met de belichtingsploeg werken met de cinematograaf

Loopbaanperspectief

Het beroep decorbouwer behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB