Beroep decaan

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financial management
 • Budgetary principles
 • Curriculum objectives
 • Project management
 • Education administration
 • Organisational policies
 • University procedures
 • Curriculum standards

Vaardigheden

 • Provide information on study programmes
 • Show an exemplary leading role in an organisation
 • Use office systems
 • Present reports
 • Maintain contract administration
 • Represent the organisation
 • Assist in the organisation of school events
 • Cooperate with education professionals
 • Manage educational institution's administration
 • Manage budgets
 • Provide education management support
 • Supervise staff

Optionele kennis en vaardigheden

opleidingen promoten werken met elektronische leeromgevingen advies geven over onderwijsmethoden capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen financieringsmethoden onderwijsprogramma’s evalueren veiligheid van studenten garanderen financieel verslag opstellen onderwijsbehoeften identificeren feedback aan leerkrachten geven verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten een professioneel netwerk ontwikkelen werkgerelateerde verslagen schrijven beoordelingsprocessen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

Loopbaanperspectief

Het beroep decaan behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag