Beroep databaseontwikkelaar

 • Shutterstock.com
  databaseontwikkelaar

Database-ontwikkelaars programmeren, implementeren en coördineren wijzigingen in computerdatabases op basis van hun expertise van databasemanagementsystemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken databaseontwikkelaar

 • Ontwerpt een databasestructuur (logisch datamodel) die tegemoet komt aan de behoeftes en verwachtingen van toekomstige gebruikers.
 • Voert een ICT-projectstudie uit om de haalbaarheid en/of kosten van een database te bepalen.
 • Programmeert databases in computertalen zoals bijv. SQL (Structured Query Language).
 • Levert gegevems aan voor de database.
 • Test databases.
 • Ontwikkelt mogelijkheden om gegevens toegankelijk te maken voor gebruikers, bijv. door het programmeren van internetapplicaties.
 • Onderhoudt en past bestaande databases aan, sluit daarbij aan op de veranderende behoeften van gebruikers of nieuwe mogelijkheden op het gebied van programmeren.
 • Maakt rapporten op basis van de gegevens in de databank.

Gerelateerde beroepen databases

 • Databasebeheerder
 • IT netwerk- of database professional, anders

Kennis

 • Querytalen
 • Databasebeheersystemen
 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling
 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens
 • Querytaal voor resource description framework
 • Hulpmiddelen voor het extraheren omzetten en laden van gegevens
 • Gegevensopslag

Vaardigheden

 • Gegevensmodellen creëren
 • Databasedocumentatie schrijven
 • Databasebronnen in balans brengen
 • Technische teksten interpreteren
 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden
 • Berichten over analyseresultaten
 • Ict-query's testen
 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen
 • Back-ups maken
 • Beleid voor informatiebeveiliging toepassen
 • Klantwensen identificeren

Optionele kennis en vaardigheden

php common lisp oracle warehouse builder ict-audits uitvoeren c++ vbscript analytische wiskundige berekeningen uitvoeren microsoft visual c++ sql server sparql ibm infosphere information server perl coffeescript linq bedrijfskennis beheren ml ibm infosphere datastage prolog computerprogrammering microsoft access sap r3 sas language integratietesten uitvoeren r softwareontwerppatronen gebruiken c# ict-beveiligingsrisico’s identificeren qlikview expressor ibm informix typescript teradata database datamining uitvoeren assembly javascript openedge advanced business language scala db2 hardwarearchitecturen smalltalk ca datacom/db ict-infrastructuur haskell asp.net ict-stroomverbruik sql server integration services softwaretests uitvoeren objectstore java pascal visual basic ajax python ldap oplossingen voor problemen creëren ruby mdx formele ict-specificaties verifiëren apl pentaho data integration swift erlang informatica powercenter problemen kritisch behandelen systeemcomponenten integreren objective-c matlab filemaker oracle relational database abap lisp mysql scratch sap data services cobol groovy openedge database xquery oracle data integrator n1ql postgresql