Beroep databaseontwerper

 • Shutterstock.com
  databaseontwerper

Database-ontwikkelaars programmeren, implementeren en coördineren wijzigingen in computerdatabases op basis van hun expertise van databasemanagementsystemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken databaseontwerper

 • Ontwerpt een databasestructuur (logisch datamodel) die tegemoet komt aan de behoeftes en verwachtingen van toekomstige gebruikers.
 • Voert een ICT-projectstudie uit om de haalbaarheid en/of kosten van een database te bepalen.
 • Programmeert databases in computertalen zoals bijv. SQL (Structured Query Language).
 • Levert gegevems aan voor de database.
 • Test databases.
 • Ontwikkelt mogelijkheden om gegevens toegankelijk te maken voor gebruikers, bijv. door het programmeren van internetapplicaties.
 • Onderhoudt en past bestaande databases aan, sluit daarbij aan op de veranderende behoeften van gebruikers of nieuwe mogelijkheden op het gebied van programmeren.
 • Maakt rapporten op basis van de gegevens in de databank.

Gerelateerde beroepen databases

 • Databasebeheerder
 • IT netwerk- of database professional, anders

Kennis

 • Modellering van bedrijfsprocessen
 • Levenscyclus van systeemontwikkeling
 • Databasebeheersystemen
 • Webprogrammering
 • Informatiestructuur
 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling
 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging
 • Gegevensbank
 • Querytalen
 • Querytaal voor resource description framework
 • Systeemtheorie

Vaardigheden

 • Bestaande gegevens migreren
 • Databaseschema ontwerpen
 • Bedrijfsbehoeften analyseren
 • Geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Standaarden voor gegevensuitwisseling beheren
 • Opmaaktaal gebruiken
 • Relationeel-databasebeheersysteem bedienen
 • ICT-kennis beoordelen
 • Databasediagrammen creëren
 • Databases beheren
 • Technische vereisten vaststellen
 • Gegevenssets maken
 • Softwaredesign creëren
 • Databasedocumentatie schrijven
 • ICT-systeemtheorie toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

ibm informix flexibel projectbeheer smalltalk scala ldap cobol asp.net pascal microsoft visual c++ erlang apl ml java php c++ resourceplanning uitvoeren objectstore javascript filemaker xquery ca datacom/db microsoft access perl ajax computerprogrammering lisp postgresql openedge database c# sap r3 sas language technische communicatievaardigheden toepassen op processen gebaseerd beheer typescript software voor toegangscontrole gebruiken zakenrelaties aangaan haskell sparql r groovy n1ql visual basic mysql oracle relational database back-upspecificaties voor databases ontwerpen abap openedge advanced business language teradata database ict-projectbeheermethodologieën ongestructureerde gegevens sober projectbeheer matlab prolog gegevensmodellen python assembly linq swift sql server scratch fysieke structuur van databases definiëren objective-c ruby mdx db2 vbscript coffeescript common lisp