Beroep databaseontwerper

 • Shutterstock.com
  databaseontwerper

Database-ontwikkelaars programmeren, implementeren en coördineren wijzigingen in computerdatabases op basis van hun expertise van databasemanagementsystemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken databaseontwerper

 • Ontwerpt een databasestructuur (logisch datamodel) die tegemoet komt aan de behoeftes en verwachtingen van toekomstige gebruikers.
 • Voert een ICT-projectstudie uit om de haalbaarheid en/of kosten van een database te bepalen.
 • Programmeert databases in computertalen zoals bijv. SQL (Structured Query Language).
 • Levert gegevems aan voor de database.
 • Test databases.
 • Ontwikkelt mogelijkheden om gegevens toegankelijk te maken voor gebruikers, bijv. door het programmeren van internetapplicaties.
 • Onderhoudt en past bestaande databases aan, sluit daarbij aan op de veranderende behoeften van gebruikers of nieuwe mogelijkheden op het gebied van programmeren.
 • Maakt rapporten op basis van de gegevens in de databank.

Gerelateerde beroepen databases

 • Databasebeheerder
 • IT netwerk- of database professional, anders

Kennis

 • Modellering van bedrijfsprocessen
 • Levenscyclus van systeemontwikkeling
 • Databasebeheersystemen
 • Webprogrammering
 • Informatiestructuur
 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling
 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging
 • Gegevensbank
 • Querytalen
 • Querytaal voor resource description framework
 • Systeemtheorie

Vaardigheden

 • Bestaande gegevens migreren
 • Databaseschema ontwerpen
 • Bedrijfsbehoeften analyseren
 • Geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Standaarden voor gegevensuitwisseling beheren
 • Opmaaktaal gebruiken
 • Relationeel-databasebeheersysteem bedienen
 • ICT-kennis beoordelen
 • Databasediagrammen creëren
 • Databases beheren
 • Technische vereisten vaststellen
 • Gegevenssets maken
 • Softwaredesign creëren
 • Databasedocumentatie schrijven
 • ICT-systeemtheorie toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

ibm informix flexibel projectbeheer smalltalk scala ldap cobol asp.net pascal microsoft visual c++ erlang apl ml java php c++ resourceplanning uitvoeren objectstore javascript filemaker xquery ca datacom/db microsoft access perl ajax computerprogrammering lisp postgresql openedge database c# sap r3 sas language technische communicatievaardigheden toepassen op processen gebaseerd beheer typescript software voor toegangscontrole gebruiken zakenrelaties aangaan haskell sparql r groovy n1ql visual basic mysql oracle relational database back-upspecificaties voor databases ontwerpen abap openedge advanced business language teradata database ict-projectbeheermethodologieën ongestructureerde gegevens sober projectbeheer matlab prolog gegevensmodellen python assembly linq swift sql server scratch fysieke structuur van databases definiëren objective-c ruby mdx db2 vbscript coffeescript common lisp

Loopbaanperspectief

Het beroep databaseontwerper behoort tot de beroepsgroep Databank- en netwerkspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247200  laag
verwachte baanopeningen tot 202412200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog