Beroep database administrator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Database administrator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Gegevensmodellen

  De technieken en de bestaande systemen voor de structurering van de gegevenselementen en de onderlinge verbanden daartussen, alsook de methoden voor de interpretatie van de gegevensstructuren en -verhoudingen.

 • Querytalen

  Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens

  Het proces inzake het opsporen van gegevensproblemen via kwaliteitsindicatoren, maatstaven en metrieken om op die manier strategieën voor gegevensopschoning en gegevensverrijking te plannen aan de hand van criteria voor gegevenskwaliteit.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Gedistribueerde verwerkingsprocessen

  Het softwareproces waarin de computeronderdelen via een netwerk communiceren en berichten sturen over hun acties.

 • Beste praktijken voor reservekopieën van het systeem

  De procedures ter voorbereiding van het herstel of het behoud van de voor een organisatie vitale technologische infrastructuur.

Vaardigheden

 • Fysieke structuur van databases definiëren

  De fysieke configuratie van de gegevensbestanden van een bepaald medium specificeren. Dit omvat gedetailleerde specificaties van de indexeeropties, gegevenstypes en gegevenselementen die in de gegevenscatalogus zijn geplaatst.

 • ICT-systeem beheren

  De behandeling van onderdelen van het ICT-systeem door het handhaven van de configuratie, het beheer van de gebruikers, het controleren van het gebruik van hulpbronnen, het uitvoeren van back-ups en het installeren van hardware of software om aan de gestelde eisen te voldoen.

 • Relationeel-databasebeheersysteem bedienen

  Informatie extraheren, opslaan en controleren met behulp van databankbeheersystemen op basis van het relationele databankmodel, dat gegevens in tabellen en kolommen regelt, zoals de Oracle-database, Microsoft SQL Server en MySQL (Oracle Corporation).

 • Back-upspecificaties voor databases ontwerpen

  Specificeren van de procedures die moeten worden uitgevoerd op gegevensbanken die het kopiëren en archiveren van gegevens voor eventueel herstel in geval van gegevensverlies garanderen.

 • Databaseprestaties onderhouden

  Berekenen van waarden voor databaseparameters. Implementeren van nieuwe releases en regelmatig onderhoudstaken uitvoeren, zoals het opzetten van back-upstrategieën en het elimineren van indexfragmentatie. Evalueren van hardwareproducten en besturingssystemen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Back-ups maken

  Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

 • Beveiliging van databank onderhouden

  Een breed scala aan informatiebeveiligingscontroles beheersen om een maximale databescherming na te streven.

 • Databaseschema ontwerpen

  Ontwerpen van een databaseschema door de regels van het Related Database Management System (RDBMS) te volgen om een logisch georganiseerde groep voorwerpen zoals tabellen, kolommen en processen op te zetten.

 • Programmeren in scripttaal

  Gespecialiseerde ICT-instrumenten gebruiken om een computercode te creëren die door de overeenkomstige run-time-omgevingen wordt geïnterpreteerd om de toepassingen te verlengen en gemeenschappelijke computeractiviteiten te automatiseren. Gebruik programmeertalen die deze methode ondersteunen, zoals Unix Shell scripts, JavaScript, Python en Ruby.

 • ICT-problemen oplossen

  Problemen met servers, desktops, printers, netwerken en toegang op afstand vaststellen en acties uitvoeren die de problemen oplossen.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Databasebronnen in balans brengen

  De werklast en middelen van een gegevensbank in balans brengen door de vraag naar transacties te beheersen, schijfruimtes toe te wijzen en de betrouwbaarheid van de servers te garanderen om de kosten- en risicoverhouding te optimaliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

filemaker objectstore microsoft access automatisch programmeren gebruiken sql server tijdschatting maken voor werkzaamheden openedge database n1ql oracle relational database db2 ict-audits uitvoeren ldap mdx teradata database ict-systeemgebruikers ondersteunen business intelligence ibm informix mysql technische opleidingen geven xquery postgresql methoden voor kwaliteitsgarantie linq online analytische verwerking verschillende communicatiekanalen gebruiken sparql ict-ondersteuning bieden technische documentatie aanleveren

Loopbaanperspectief

Het beroep database administrator behoort tot de beroepsgroep Databank- en netwerkspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247200  laag
verwachte baanopeningen tot 202412200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB