Beroep danser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Danser: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • In contact staan met het eigen lichaam

  De belangrijkste aspecten van toegepaste anatomie, psychologie, voeding, fysiologie en psychosociale studies en de wijze waarop ze zich verhouden tot het zelfbewustzijn van iemands lichaam. 

 • Acteermethoden

  De verschillende technieken voor het ontwikkelen van levensechte opvoeringen, zoals method acting, klassiek acteren en de Meisner-techniek.

 • Theatertechnieken

  Technieken begrijpen die een succesvolle presentatie van een spel vergemakkelijken.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Dansen

  Optreden in artistieke producties van verschillende disciplines zoals klassiek ballet, moderne dans, hedendaagse dans, oude dans, etnische dans, volksdans, acrobatische dans en streetdance.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Snel van kostuum wisselen

  Wisselen van kostuum, haar, pruiken en make-up uit tijdens een optreden.

 • Danstraining blijven volgen

  Deelnemen aan trainingssessies en -klassen om het hoogst mogelijke niveau van technische bekwaamheid, lichamelijke geschiktheid en lichamelijke fitheid te waarborgen. De vereisten voor het werk vaststellen die het doel van de training gaan bepalen.

 • Feedback op artistieke prestaties aanvaarden

  Aanvaarden van feedback, voorgestelde discussies en verkenningsmogelijkheden over de nauwkeurigheid van bewegingen, ritme, muzikaliteit, nauwkeurigheid van de uitvoering, interactie met collega’s en podiumelementen, gebieden die verbetering vereisen. Rekening houden met feedback om het potentieel als artiest te ontwikkelen. Kennis nemen van de instructies van choreografen/repetiteur/dansmaster, de instructies van andere medewerkers (dramaturg, collega-artiesten/-dansers, musici, enz.) om op eenzelfde lijn met het leidend team te staan.

 • Productieschema's controleren

  De dagelijkse en langetermijnplanningen voor repetitie, training, voorstellingen, seizoen, tournee, enz. controleren, rekening houdend met het tijdschema van het project en met alle voorbereidingen die nodig zijn voor de productie.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistieke aanpak voor de eigen interpretatie ontwikkelen

  Als uitvoerend artiest bijdragen aan de ontwikkeling van een artistieke aanpak of een creatief project. Uw eigen praktijk en deskundigheid in het algemeen analyseren en evalueren, en in verband met het artistieke voorstel. De voorgestelde artistieke aanpak analyseren en uw artistieke visie voor het creëren van uw rol beschrijven. De onderdelen van de voorstelling identificeren die de artistieke bedoeling van de choreograaf of regisseur ontwikkelen, en het karakter van het werk begrijpen. Deelnemen aan het creatieve proces dat bijdraagt aan de voorbereiding van de productie van het werk.

 • Omgaan met publiek

  De artistieke waarden van de kunstvorm(en) overbrengen. Reageren op de reacties van uw publiek en hen daarbij betrekken.

 • Live optreden

  Optreden voor live publiek.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Met een dansteam werken

  Werken met de dansdirectie en het artistieke team om een soepele samenwerking te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

voordragen zingen activiteiten op het gebied van gemeenschapskunst aansturen in een internationale omgeving werken artistieke projecten beheren specialisatie in een danstraditie demonstreren acteren met uitrusting voor motion capture intercultureel bewustzijn tonen muziekgenres partituren analyseren danspartituren lezen enthousiasme voor dans aanmoedigen dans aanleren

Loopbaanperspectief

Het beroep danser behoort tot de beroepsgroep Uitvoerend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB