Beroep cytologisch analist

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheersing van infecties
 • Chemie
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Aspiratie met fijne naald
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Medische informatica
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Microscopische technieken
 • Klinische cytologie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Sterilisatietechnieken

Vaardigheden

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Celmonsters microscopisch onderzoeken
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Ontvangen biologische monsters controleren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Medische laboratoriummonsters markeren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen
 • Juiste klinische praktijken toepassen
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Microscopen bedienen
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden

Optionele kennis en vaardigheden

pedagogie werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg vreemde talen gebruiken bij zorg gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren communiceren met gebruikers van gezondheidszorg omgaan met noodzorgsituaties medische terminologie transplantatie vertrouwelijkheid in acht nemen medische genetica biostatistiek

Loopbaanperspectief

Het beroep cytologisch analist behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld