Beroep creatief therapeut

Een creatief therapeut beoordeelt, plant en voert behandeling uit bij volwassenen en kinderen die emotionele of sociale problemen hebben. De behandeling moet er toe leiden dat de patiënt met problemen om leert gaan en gevoelens leert te uiten. Hij/zij past diverse behandelmethodes zoals tekenen, tuinieren of muziek maken toe om klachten te behandelen. Een therapeut onderzoekt en observeert (de klachten van) de patiënt, stelt een behandelplan op, bedenkt activiteiten en voert deze uit. Hij/zij bespreekt de behandeling en de resultaten hiervan met de patiënt en andere hulpverleners en past de behandeling aan indien nodig. Een therapeut houdt ook de patiëntadministratie bij in de vorm van mondelinge en schriftelijke verslagen en zorgt er voor dat de juiste materialen aanwezig zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken creatief therapeut

 • Beoordelen, plannen, en uitvoeren van behandeling van patiënten (jong en oud) met sociale of emotionele problemen.
 • Toepassen van diverse behandelmethodes, zoals muziek maken, tekenen en tuinieren.
 • Onderzoeken en observeren (van klachten) van de patiënt.
 • Op- en bijstellen van behandelplan inclusief activiteiten en deze uitvoeren.
 • Bespreken van (de resultaten) van de behandeling met de patiënt en andere hulpverleners.
 • Bijhouden van patiëntadministratie.
 • Zorgen dat de juiste materialen op voorraad zijn.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Logopedist
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Vaardigheden

 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Actief luisteren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

Optionele kennis en vaardigheden

psychoanalyse terugvalpreventie organiseren gedrag van patiënten identificeren interventies met kunsttherapie toepassen reacties van patiënten op therapie herkennen gedragstherapie bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen gezondheidswetenschappen toepassen muziektherapieprocessen dierentherapie eigen verantwoordelijkheid aanvaarden antropologie gebruikers van gezondheidszorg observeren kunsttherapiesessies beoordelen elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken informatie over behandelde patiënten registreren kindergeneeskunde gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren medische studies geestesstoornissen vaststellen psychoakoestiek werkgerelateerde verslagen schrijven doorverwezen patiënten opnemen reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg cognitieve psychologie zorgen voor risicobeheer in sport sociologie zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg seksuologie cognitieve gedragstherapie neurologie dansen advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers zorgen voor gepaste administratie van afspraken psychologie vreemde talen gebruiken bij zorg werken in multidisciplinaire gezondheidsteams soorten handicaps omgaan met noodzorgsituaties voorlichten over preventie van ziekte pedagogie ontspanningstechnieken lichaamstaal beleidslijnen van de organisatie naleven wetgeving inzake gezondheidszorg psychofarmacologie muziektherapiemethoden toepassen ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg schone kunsten behandelplannen voor kunsttherapie voorbereiden kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren autisme wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven repertoire ontwikkelen voor muziektherapiesessies filosofie menselijke psychologische ontwikkeling samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg psychosociologie beweging van dieren controleren meeleven met gebruikers van gezondheidszorg muziektherapiesessies beoordelen eetstoornissen psychoanalyse toepassen soorten muziektherapieën reflectie gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen beginselen van psychotherapie werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg methoden met vergelijkbare groepen beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren gestalttherapie beoefenen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen beoordelingsmethoden voor muziektherapie toepassen aan muziektherapie verwante wetenschappen toepassen kunst in een therapeutische omgeving gebruiken klinische geriatrie psychopathologie integratie bevorderen muziektherapiesessies plannen behandelingsmethoden van muziektherapie toepassen omgaan met trauma's van patiënten danstherapie menselijke fysiologie victimologie organisatorische technieken gebruiken theorie van kunsttherapie effectief communiceren in de gezondheidszorg

Functietitels

 • Activiteitenbegeleider (medewerker dagactiviteiten)
 • Creative
 • Creatieve duizendpoot vormgeving / decorbouw
 • Creative director
 • Albert heijn hk - designspecialist eigen merken
 • Medewerker educatie
 • Junior art director
 • Vormgever
 • Creative director btob marketing solutions
 • Activiteitenbegeleider bij een chinees kindercentrum