Beroep creatief therapeut

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

  • Assess the patient's therapeutic needs
  • Listen actively
  • Develop a collaborative therapeutic relationship
  • Provide health education
  • Maintain healthcare user data confidentiality

Optionele kennis en vaardigheden

psychofarmacologie wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven cognitieve psychologie psychoanalyse neurologie antropologie victimologie gezondheidswetenschappen toepassen reflectie zorgen voor gepaste administratie van afspraken reacties van patiënten op therapie herkennen muziektherapiesessies beoordelen theorie van kunsttherapie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek muziektherapiemethoden toepassen organisatorische technieken gebruiken informatie over behandelde patiënten registreren pedagogie beleidslijnen van de organisatie naleven zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg meeleven met gebruikers van gezondheidszorg beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren medische studies soorten muziektherapieën sociologie methoden met vergelijkbare groepen dierentherapie gedragstherapie geestesstoornissen vaststellen beweging van dieren controleren eetstoornissen psychologie omgaan met trauma's van patiënten seksuologie gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen psychoakoestiek interventies met kunsttherapie toepassen kunsttherapiesessies beoordelen muziektherapieprocessen psychopathologie gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren dansen integratie bevorderen voorlichten over preventie van ziekte omgaan met noodzorgsituaties repertoire ontwikkelen voor muziektherapiesessies beginselen van psychotherapie schone kunsten werken in multidisciplinaire gezondheidsteams gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen gestalttherapie beoefenen wetgeving inzake gezondheidszorg kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven kindergeneeskunde werkgerelateerde verslagen schrijven gedrag van patiënten identificeren beoordelingsmethoden voor muziektherapie toepassen terugvalpreventie organiseren ontspanningstechnieken autisme menselijke psychologische ontwikkeling menselijke fysiologie muziektherapiesessies plannen vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg doorverwezen patiënten opnemen gebruikers van gezondheidszorg observeren zorgen voor risicobeheer in sport behandelingsmethoden van muziektherapie toepassen kunst in een therapeutische omgeving gebruiken elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken vreemde talen gebruiken bij zorg advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers psychosociologie klinische geriatrie cognitieve gedragstherapie behandelplannen voor kunsttherapie voorbereiden aan muziektherapie verwante wetenschappen toepassen contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg soorten handicaps eigen verantwoordelijkheid aanvaarden ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg psychoanalyse toepassen bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg filosofie danstherapie effectief communiceren in de gezondheidszorg

Loopbaanperspectief

Het beroep creatief therapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag