Beroep creatief directeur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Creatief directeur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Grafisch ontwerp

  De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren.

 • Desktoppublishing

  Het maken van documenten met gebruik van technieken voor pagina-indeling op een computer. Software voor desktoppublishing kan lay-outs genereren en kwaliteitsvolle typografie en afbeeldingen produceren.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Indeling van advertenties beoordelen

  De indeling van advertenties onderzoeken en goedkeuren om ervoor te zorgen dat deze aan de eisen en specificaties van het publiek beantwoorden.

 • Creatieve afdeling beheren

  Toezicht houden op het personeel dat de inhoud en de visuele weergave van reclamematerialen creëert. Ervoor zorgen dat de reclamestrategie wordt gevolgd en dat aan de eisen van de klant wordt voldaan.

 • Brainstormen

  Ideeën en concepten voorleggen aan andere leden van het creatieve team om alternatieven, oplossingen en betere versies te vinden.

 • Live presentaties geven

  Een toespraak of lezing houden waarin een nieuw product, dienst, idee of werkstuk wordt gedemonstreerd en uitgelegd aan een publiek.

 • Werkstroomprocessen beheren

  Verkeers- en workflowprocessen voor verschillende functies binnen de onderneming ontwikkelen, documenteren en uitvoeren. Contacten onderhouden met verschillende afdelingen en diensten, zoals het account management en de creatieve directeur voor de planning en het gebruik van middelen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Reclamecampagnes coördineren

  Het organiseren van acties om een product of dienst te promoten; toezien op de productie van tv-reclame, advertenties in kranten en tijdschriften, postpakketten, e-mailcampagnes, websites, stands en andere reclamekanalen voorstellen

 • Voldoen aan de verwachtingen van het doelpubliek

  Onderzoek voeren naar de behoeften en verwachtingen van de doelgroep om het thema van het programma te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

personeel aanwerven marktonderzoek uitvoeren projectbeheer uitvoeren kooptrends van consumenten analyseren reclamecampagnes goedkeuren werknemers opleiden culturele ontwikkelingen analyseren desktoppublishingtechnieken toepassen mediastrategie ontwikkelen cv's van acteurs ontvangen soorten media cad-software gebruiken mediaplanning cad-software behandeling van promotiemateriaal beheren onderzoek naar mediakanalen uitvoeren reclamecampagnes evalueren reclameboodschappen maken mediaplannen opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep creatief directeur behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB