Beroep cosmetisch scheikundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Goede productiepraktijken
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Analytische chemie

Vaardigheden

 • Productverbeteringen aanbevelen
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Zich houden aan standaardprocedures
 • Cosmetische producten formuleren
 • Berichten over analyseresultaten
 • Problemen met de formule van cosmetische producten oplossen

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen een computer gebruiken medische microbiologie productie controleren beginselen van projectbeheer instructies aan medewerkers geven productieplannen communiceren veiligheid in het productiegebied waarborgen methoden voor kwaliteitsgarantie chemisch bewaren overleggen met externe laboratoria marktanalyse organische chemie

Loopbaanperspectief

Het beroep cosmetisch scheikundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog