Beroep corrosietechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Soorten corrosie
 • Chemie
 • Risicobeheer
 • Engineeringprocessen
 • Soorten pijpleidingen
 • Technische beginselen
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Wiskunde
 • Natuurkunde

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Technische rapporten schrijven
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Tekenen van corrosie herkennen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Samenwerken met ingenieurs
 • Pijpleidingen herstellen
 • Oplossingen voor problemen creëren

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken mechanica ict-systemen gebruiken laboratoriumproeven uitvoeren productieprocessen gevolgen voor het milieu beoordelen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren analytische chemie anorganische chemie bodemstructuur laboratoriumtechnieken soorten metaal chemische monsters bereiden tests op bodemmonsters uitvoeren een computer gebruiken gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen bodemkunde ontwerpbeginselen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden chemische processen