Beroep corrosietechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Corrosion types
 • Chemistry
 • Risk management
 • Engineering processes
 • Types of pipelines
 • Engineering principles
 • Quality assurance methodologies
 • Mathematics
 • Physics

Vaardigheden

 • Write work-related reports
 • Manage health and safety standards
 • Inspect pipelines
 • Write technical reports
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Recognise signs of corrosion
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Collaborate with engineers
 • Repair pipelines
 • Create solutions to problems

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken mechanica ict-systemen gebruiken laboratoriumproeven uitvoeren productieprocessen gevolgen voor het milieu beoordelen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren analytische chemie anorganische chemie bodemstructuur laboratoriumtechnieken soorten metaal chemische monsters bereiden tests op bodemmonsters uitvoeren een computer gebruiken gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen bodemkunde ontwerpbeginselen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden chemische processen

Loopbaanperspectief

Het beroep corrosietechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld