Beroep copiloot

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Zichtvliegvoorschriften
 • Geografische gebieden
 • Planning voor luchthavens
 • Regelgeving voor burgerluchtvaart
 • Taken van luchtverkeersleiding
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Wetgeving inzake luchtvervoer
 • Luchtvaartmeteorologie
 • Besturingssystemen van vliegtuigen

Vaardigheden

 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Omgaan met moeilijke werkomstandigheden
 • 3D-displays lezen
 • Preventieve simulaties maken
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Mondelinge instructies volgen
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart
 • Radarapparatuur gebruiken
 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen
 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken
 • Ruimtelijk bewustzijn hebben
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Vliegplan maken
 • Tegengewicht in vervoersmiddelen behouden
 • Vliegmanoeuvres uitvoeren
 • Vliegtuigen uitvoerig controleren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Visuele geletterdheid bezitten
 • Tweewegradiosystemen bedienen
 • Kaarten lezen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Procedures opstarten om aan de eisen te voldoen om vliegtuigen van meer dan 5 700 kg te besturen
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren
 • Opstijgen en landen
 • Zorgen voor vlotte operaties aan boord
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Transportbeheerconcepten toepassen
 • Transportroutes opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten werkgerelateerde verslagen schrijven reageren op veranderende navigatieomstandigheden stressbestendig zijn navigatieberekeningen maken luchthavennormen en -voorschriften toepassen vriendelijk zijn tegen reizigers geostationaire satellieten