Beroep copiloot

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Zichtvliegvoorschriften
 • Geografische gebieden
 • Planning voor luchthavens
 • Regelgeving voor burgerluchtvaart
 • Taken van luchtverkeersleiding
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Wetgeving inzake luchtvervoer
 • Luchtvaartmeteorologie
 • Besturingssystemen van vliegtuigen

Vaardigheden

 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Omgaan met moeilijke werkomstandigheden
 • 3D-displays lezen
 • Preventieve simulaties maken
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Mondelinge instructies volgen
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart
 • Radarapparatuur gebruiken
 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen
 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken
 • Ruimtelijk bewustzijn hebben
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Vliegplan maken
 • Tegengewicht in vervoersmiddelen behouden
 • Vliegmanoeuvres uitvoeren
 • Vliegtuigen uitvoerig controleren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Visuele geletterdheid bezitten
 • Tweewegradiosystemen bedienen
 • Kaarten lezen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Procedures opstarten om aan de eisen te voldoen om vliegtuigen van meer dan 5 700 kg te besturen
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren
 • Opstijgen en landen
 • Zorgen voor vlotte operaties aan boord
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Transportbeheerconcepten toepassen
 • Transportroutes opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten werkgerelateerde verslagen schrijven reageren op veranderende navigatieomstandigheden stressbestendig zijn navigatieberekeningen maken luchthavennormen en -voorschriften toepassen vriendelijk zijn tegen reizigers geostationaire satellieten

Loopbaanperspectief

Het beroep copiloot behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag