Beroep controller

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financial department processes
 • Tax legislation
 • Financial statements
 • Accounting department processes

Vaardigheden

 • Explain accounting records
 • Prepare financial statements
 • Create a financial plan
 • Develop financial statistics reports
 • Evaluate budgets
 • Analyse financial performance of a company
 • Exert expenditure control
 • Synthesise financial information
 • Ensure compliance with accounting conventions
 • Track key performance indicators
 • Interpret financial statements
 • Follow the statutory obligations
 • Enforce financial policies

Optionele kennis en vaardigheden

belastingaangifteformulieren voorbereiden advies geven over financiële zaken insolventiewetgeving financiële prognoses budgetten beheren contacten onderhouden met aandeelhouders grootboek beheren toezicht houden op boekhoudkundige werkzaamheden contacten onderhouden met accountants statistiek overheidsuitgaven inspecteren boekhouding controleren financiële controlerapporten opstellen contacten leggen met financiers financieel risico analyseren informatie over belastingwetgeving verstrekken winstgevendheid beheren boekhoudkundige procedures opstellen advies geven over belastingplanning ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen

Loopbaanperspectief

Het beroep controller behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld