Beroep Controller (financieel)

Een controller is een expert in financieel-economische zaken en met zijn expertise ondersteunt en adviseert hij het bestuur bij het besturen van de organisatie. Samen met het bestuur bereidt hij het financiële beleid voor. Hij geeft leiding aan de financiële afdeling van een organisatie. Een controller stelt zelf ook balansen, winst-en-verliesrekeningen, interne kostenverrekeningen, begrotingen, investeringsanalyses, jaarrekeningen en meerjarenplanningen op. Hij zorgt voor periodieke financiële rapportages en bewaakt de resultaten en financiële positie van de organisatie. Daarnaast ontwerpt en beheert de controller administratieve systemen, management informatiesystemen, procedures en werkwijzen. Ook zorgt de controller ervoor dat hij op de hoogte is van de ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken controller (financieel)

 • Ondersteunen en adviseren van managers, directeuren en bestuursleden bij het besturen van de organisatie.
 • Voorbereiden van financieel beleid.
 • Leiding geven aan de financiële afdeling van een organisatie.
 • Opstellen van allerhande financiële (verantwoordings)documenten.
 • Zorgen voor periodieke financiële rapporten.
 • Bewaken van financiële resultaten van een organisatie.
 • Ontwerpen en beheren van informatiesystemen, werkwijzen en procedures.

Gerelateerde beroepen accountancy, controle

 • Accountant, administratieconsulent (AAC)
 • Assistent accountant
 • Auditor
 • Auditor kwaliteitszorg
 • Controleur naleving regelgeving
 • Medewerker accountant
 • Registeraccountant (RA)

Loopbaanperspectief

Het beroep Controller (financieel) behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld