Beroep controleur technische administratieve bedrijfsvoering (agrarisch)

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Preventie van verontreiniging
 • Registratie van incidenten en ongevallen
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Agronomische productiebeginselen
 • Agrarische productiebeginselen

Vaardigheden

 • Werkplekken controleren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Inspectieanalyses uitvoeren
 • Risico’s op de werkplek identificeren
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Inspecties uitvoeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen
 • Klachten opvolgen
 • Bedrijfsprocessen analyseren
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Hygiëneprocedures handhaven

Optionele kennis en vaardigheden

bewijsmateriaal verstrekken veldwerk uitvoeren begrotingsbeginselen advies geven aan boeren onderhoudswerkzaamheden beheren voedselveiligheidscontroles uitvoeren landbouwmateriaal advies geven over vee en begeleiding bieden kostenbeheer gevolgen voor het milieu beoordelen kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten europese wetgeving inzake pesticiden beheer van dierenwelzijn inspecteren landbouwchemicaliën machines inspecteren milieugegevens analyseren gegevens verzamelen betalingen controleren agrarische productieplannen ontwikkelen taakgegevens bijhouden boerderijmiddelen beheren tuinbouwbeginselen advies geven over bodem- en waterbescherming beginselen van voedselveiligheid weerkundige gegevens verzamelen agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders dierenwelzijn gewassen controleren