Beroep controleur bedrijfsafval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Chemie
 • Afvalbeheer
 • Milieutechniek
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Inspectierapporten schrijven
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Monsters etiketteren
 • Overtreders van de waterwet beboeten
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

verwerking van gevaarlijk afval laboratoriumproeven uitvoeren inspecties leiden waterkwaliteitsparameters meten opslag van gevaarlijk afval advies geven over afvalbeheer afvalverwerkingsinstallaties inspecteren overleggen met externe laboratoria vergunningen verstrekken strategieën voor milieuherstel ontwikkelen advies geven over schendingen van verordeningen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen monsters op verontreinigende stoffen testen klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken soorten gevaarlijk afval rioleringen inspecteren bouwplannen voor afvalverwerkende installaties controleren testgegevens vastleggen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren biologie strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep controleur bedrijfsafval behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld