Beroep controleur bedrijfsafval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Chemie
 • Afvalbeheer
 • Milieutechniek
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Inspectierapporten schrijven
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Monsters etiketteren
 • Overtreders van de waterwet beboeten
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

verwerking van gevaarlijk afval laboratoriumproeven uitvoeren inspecties leiden waterkwaliteitsparameters meten opslag van gevaarlijk afval advies geven over afvalbeheer afvalverwerkingsinstallaties inspecteren overleggen met externe laboratoria vergunningen verstrekken strategieën voor milieuherstel ontwikkelen advies geven over schendingen van verordeningen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen monsters op verontreinigende stoffen testen klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken soorten gevaarlijk afval rioleringen inspecteren bouwplannen voor afvalverwerkende installaties controleren testgegevens vastleggen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren biologie strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen