Beroep controleur bedrijfsafval

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality assurance procedures
 • Chemistry
 • Waste management
 • Environmental engineering
 • Environmental legislation

Vaardigheden

 • Manage health and safety standards
 • Write inspection reports
 • Ensure compliance with waste legislative regulations
 • Collect samples for analysis
 • Label samples
 • Issue penalties to violators of the sanitation code
 • Ensure compliance with environmental legislation

Optionele kennis en vaardigheden

verwerking van gevaarlijk afval laboratoriumproeven uitvoeren inspecties leiden waterkwaliteitsparameters meten opslag van gevaarlijk afval advies geven over afvalbeheer afvalverwerkingsinstallaties inspecteren overleggen met externe laboratoria vergunningen verstrekken strategieën voor milieuherstel ontwikkelen advies geven over schendingen van verordeningen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen monsters op verontreinigende stoffen testen klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken soorten gevaarlijk afval rioleringen inspecteren bouwplannen voor afvalverwerkende installaties controleren testgegevens vastleggen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren biologie strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep controleur bedrijfsafval behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld