Beroep controleur bedrijfsafval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend

Kennis

 • Milieutechniek
 • Afvalbeheer
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Chemie
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Monsters etiketteren
 • Inspectierapporten schrijven
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Overtreders van de waterwet beboeten
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

afvalverwerkingsinstallaties inspecteren testgegevens vastleggen monsters op verontreinigende stoffen testen advies geven over schendingen van verordeningen waterkwaliteitsparameters meten strategieën voor milieuherstel ontwikkelen overleggen met externe laboratoria rioleringen inspecteren strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen soorten gevaarlijk afval naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren biologie bouwplannen voor afvalverwerkende installaties controleren opslag van gevaarlijk afval strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen verwerking van gevaarlijk afval advies geven over afvalbeheer laboratoriumproeven uitvoeren klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken vergunningen verstrekken inspecties leiden