Beroep Contactlensspecialist

Een contactlensspecialist meet cliënten contactlenzen aan op basis van het onderzoek dat hij/zij heeft gedaan naar het gezichtsvermogen van de cliënt. Hiervoor voert een contactlensspecialist een oogmeeting voor uit met behulp van oogmeetapparatuur. Hij/zij adviseert de cliënt over het type lenzen dat geschikt is, bestelt deze, leert de cliënt hoe de lens gebruik moet worden (in- en uitdoen, schoonmaken) en controleert vervolgens ook periodiek of de lenzen goed passen. Daarnaast is een contactlensspecialist verantwoordelijk voor de (cliënt)administratie en voor een schone onderzoekruimte en winkel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken contactlensspecialist

 • Aanmeten van contactlenzen bij cliënten met verminderd zicht op basis van oogmetingen.
 • Gebruik van oogmeetapparatuur.
 • Adviseren van cliënten over type lenzen, en het onderhoud van lenzen.
 • Regelmatig controleren van de ogen en contactlenzen van de cliënt.
 • Bijhouden van (cliënt)administratie.
 • Schoonhouden van onderzoeksruimte en winkel.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Ambulancechauffeur
 • Arbospecialist
 • Audioloog
 • Chiropractor
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Loopbaanperspectief

Het beroep Contactlensspecialist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag