Beroep consultant natuurlijke rijkdommen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Onderhoud van natuurgebieden
 • Milieubeleid

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Toezicht houden op natuurbehoud
 • Ecologisch onderzoek uitvoeren
 • Advies geven over milieusanering
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Raad geven over natuurbehoud
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Ecologische gegevens analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

mensen voorlichten over de natuur duurzaamheid promoten wilde planten en dieren milieutechniek projectbeheer uitvoeren biologie milieuaudits uitvoeren habitats beheren plantkunde adviestechnieken gebruiken bossen beheren diersoorten visserijbeheer maatschappelijk verantwoord ondernemen ecologie vismonsters analyseren voor diagnose behandelingen toedienen aan vissen omgevingsparameters controleren gevolgen voor het milieu beheersen milieuwetgeving omgaan met managers