Beroep consultant natuurlijke rijkdommen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Consultant natuurlijke rijkdommen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderhoud van natuurgebieden

  De methoden om (al dan niet natuurlijke) natuurgebieden te behouden, met inbegrip van ontwikkeling en uitvoering van behoudprogramma’s.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

Vaardigheden

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Ecologisch onderzoek uitvoeren

  Ecologisch en biologisch onderzoek verrichten op het gebied en onder gecontroleerde omstandigheden, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden en apparatuur.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Toezicht houden op natuurbehoud

  Kenmerken die van belang zijn voor het natuurbehoud in habitats en gebieden evalueren en monitoren.

 • Natuurlijke rijkdommen behouden

  Wateren en natuurlijke rijkdommen beschermen en acties coördineren. Samenwerken met milieuagentschappen en personeel voor het beheer van hulpbronnen.

 • Ecologische gegevens analyseren

  Het analyseren en interpreteren van ecologische en biologische gegevens met behulp van gespecialiseerde softwareprogramma’s.

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu beheersen bossen beheren vismonsters analyseren voor diagnose diersoorten milieuwetgeving omgaan met managers milieutechniek plantkunde mensen voorlichten over de natuur wilde planten en dieren behandelingen toedienen aan vissen projectbeheer uitvoeren duurzaamheid promoten maatschappelijk verantwoord ondernemen omgevingsparameters controleren biologie visserijbeheer ecologie milieuaudits uitvoeren habitats beheren adviestechnieken gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep consultant natuurlijke rijkdommen behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB