Beroep consultant natuurlijke rijkdommen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Onderhoud van natuurgebieden
 • Milieubeleid

Vaardigheden

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Ecologisch onderzoek uitvoeren
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Toezicht houden op natuurbehoud
 • Natuurlijke rijkdommen behouden
 • Ecologische gegevens analyseren
 • Advies geven over milieusanering
 • Raad geven over natuurbehoud
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu beheersen bossen beheren vismonsters analyseren voor diagnose diersoorten milieuwetgeving omgaan met managers milieutechniek plantkunde mensen voorlichten over de natuur wilde planten en dieren behandelingen toedienen aan vissen projectbeheer uitvoeren duurzaamheid promoten maatschappelijk verantwoord ondernemen omgevingsparameters controleren biologie visserijbeheer ecologie milieuaudits uitvoeren habitats beheren adviestechnieken gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep consultant natuurlijke rijkdommen behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog