Beroep consulent seksueel geweld

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Psychologische theorieën
 • Sociale wetenschappen
 • Toezicht op personen
 • Begeleidingsmethodes
 • Gedragstherapie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Psychologie
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Reflectie
 • Strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld
 • Cognitieve gedragstherapie

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale verandering promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Jonge slachtoffers van aanranding ondersteunen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Actief luisteren
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Integratie bevorderen
 • Werken aan de gevolgen van mishandeling
 • Conflicten hanteren
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Empathisch zijn
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Sociale begeleiding bieden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Mensenrechten promoten
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Sociale crisissen beheersen
 • Genezingsproces na seksueel geweld begeleiden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Reageren op extreme emoties van personen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Terugvalpreventie organiseren

Optionele kennis en vaardigheden

kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren

Loopbaanperspectief

Het beroep consulent seksueel geweld behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag