Beroep consulent maatschappelijk werk

Adviseurs van maatschappelijk werkers leveren hoogwaardige sociale dienstverlening door bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van het maatschappelijk werk en de sociale zorgpraktijk. Ze dragen bij aan beleidsontwikkeling, geven trainingen en richten zich op onderzoek op het gebied van maatschappelijk werk.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Kennis

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale werktheorie
 • Begeleidingsmethodes
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Cliëntgerichte begeleiding

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Actief luisteren
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Conflicten hanteren
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Activiteiten delegeren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven
 • Werken met gemeenschappen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale problemen voorkomen
 • Casemanagement toepassen
 • Nadenken over praktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociale verandering promoten
 • Integratie bevorderen
 • Leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Problemen kritisch behandelen
 • Empathisch zijn
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Sociale crisissen beheersen

Optionele kennis en vaardigheden

kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen