Beroep consulent gezinsplanning

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Reproductieve gezondheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Toezicht op personen
 • Reflectie
 • Seksuele voorlichting
 • Begeleidingsmethodes
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gedragstherapie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Psychologische theorieën

Vaardigheden

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Mensenrechten promoten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Onderricht over het gezinsleven geven
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Conflicten hanteren
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Reageren op extreme emoties van personen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Begeleiding bieden bij de beëindiging van een zwangerschap
 • Stress in organisaties beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Gendergerelateerde kwesties bespreken tijdens begeleiding bij gezinsplanning
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Empathisch zijn
 • Advies geven over zwangerschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Sociale verandering promoten
 • Integratie bevorderen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Advies geven over gezinsplanning

Optionele kennis en vaardigheden

farmacologie

Loopbaanperspectief

Het beroep consulent gezinsplanning behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag