Beroep consulent gezinsplanning

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Reproductieve gezondheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Toezicht op personen
 • Reflectie
 • Seksuele voorlichting
 • Begeleidingsmethodes
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gedragstherapie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Psychologische theorieën

Vaardigheden

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Mensenrechten promoten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Onderricht over het gezinsleven geven
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Conflicten hanteren
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Reageren op extreme emoties van personen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Begeleiding bieden bij de beëindiging van een zwangerschap
 • Stress in organisaties beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Gendergerelateerde kwesties bespreken tijdens begeleiding bij gezinsplanning
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Empathisch zijn
 • Advies geven over zwangerschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Sociale verandering promoten
 • Integratie bevorderen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Advies geven over gezinsplanning

Optionele kennis en vaardigheden

farmacologie