Beroep conservator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Conservator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

Vaardigheden

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Conservatieplan voor collectie opstellen

  Een uitgebreid overzichtsprogramma op hoog niveau voor de verzameling van gegevens opstellen.

 • Staat van een voorwerp beoordelen

  Samenwerken met de manager van de collectie of de restaurateur om de toestand van een museumvoorwerp voor een lening of een tentoonstelling te beoordelen en te documenteren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Conservatiebehoeften beoordelen

  De behoeften op het gebied van conservering/restauratie in verband met het huidige en geplande toekomstige gebruik beoordelen en inventariseren.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Conservatieproblemen vaststellen

  De aard van het te conserveren of restaureren voorwerp beoordelen en de oorzaken van een eventuele beschadiging onderzoeken.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Bewaringsadvies geven

  Het opstellen van richtsnoeren voor de behandeling, het preserveren en het onderhoud van voorwerpen, en het verstrekken van professioneel advies over het mogelijk reparatiewerk dat uitgevoerd moet worden.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

Optionele kennis en vaardigheden

projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken historische architectuur kunstgeschiedenis restauratietechnieken toepassen projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden restauratiekosten van antieke voorwerpen schatten culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren culturele geschiedenis geschiedenis kunsthistorische waarden omgaan met een publiek kunstcollecties culturele projecten projectbeheer uitvoeren rapporten presenteren meubelen, tapijt en verlichtingsapparatuur reparatiekosten schatten kunstkwaliteit evalueren

Loopbaanperspectief

Het beroep conservator behoort tot de beroepsgroep Bibliothecarissen en conservatoren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20245100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB