Beroep computerwetenschapper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Computerwetenschapper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Onderzoekspublicaties samenstellen

  Lezen en interpreteren van wetenschappelijke publicaties die een onderzoeksprobleem, de methodologie, de oplossing en de hypothese presenteren. Deze vergelijken en de benodigde informatie eruit halen.

 • Onderzoeksactiviteiten van ICT-gebruikers uitvoeren

  Het uitvoeren van onderzoekstaken zoals werving van deelnemers, planning van taken, verzamelen van empirische gegevens, data-analyse en productie van materialen om de interactie van gebruikers met een ICT-systeem, programma of toepassing te beoordelen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Wetenschappelijk onderzoek plannen door de onderzoeksvraag te formuleren en empirisch of literatuuronderzoek uit te voeren om de juistheid van de onderzoeksvraag te onderzoeken.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Reverse engineering toepassen

  Gebruik maken van technieken om informatie te extraheren of een ICT-component, -software of -systeem te demonteren om deze te analyseren, corrigeren en weer in elkaar te zetten of te reproduceren.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Onderzoeksvoorstellen schrijven

  Voorstellen samenvatten en schrijven om onderzoeksproblemen op te lossen. Opstellen van de basis en doelstellingen van het voorstel, de geraamde begroting, de risico’s en de gevolgen. De voortgang en de nieuwe ontwikkelingen in het betrokken onderwerp en studiegebied documenteren.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensextractie oplossingen voor problemen creëren een professioneel netwerk ontwikkelen datamining uitvoeren opkomende technologieën n1ql sparql linq querytaal voor resource description framework informatie-indeling querytalen xquery mdx innoveren in ict datamining vernieuwingsprocessen berichten over analyseresultaten ongestructureerde gegevens gegevens verwerken documentatietypen business intelligence ldap gedragswetenschap

Loopbaanperspectief

Het beroep computerwetenschapper behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB