Beroep communicatiemanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Communicatiemanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Vorming van de publieke opinie

  Het proces waarbij percepties en opvattingen over iets worden gesmeed en afgedwongen. De elementen die een rol spelen in de publieke opinie, zoals het bepalen van informatie, psycheprocessen en kuddegedrag.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

Vaardigheden

 • Inhoud samenstellen

  Inhoud uit specifieke bronnen verkrijgen, selecteren en organiseren, overeenkomstig de vereisten van de outputmedia zoals drukwerk, onlinetoepassingen, platforms, websites en video’s.

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Tekst proeflezen

  Een tekst grondig doorlezen, fouten zoeken, beoordelen en controleren om te garanderen dat de inhoud geschikt is voor publicatie.

 • Publicrelationsstrategieën ontwikkelen

  Alle inspanningen plannen, coördineren en uitvoeren, die nodig zijn in het kader van een PR-strategie, zoals het bepalen van de doelstellingen, het voorbereiden van de communicatie, contact opnemen met partners en het verspreiden van informatie onder de belanghebbenden.

 • Advies geven over communicatiestrategieën

  Bedrijven en organisaties advies geven over hun interne en externe communicatieplannen en hun vertegenwoordiging, met inbegrip van hun aanwezigheid op internet. Verbeteringen in de communicatie aanbevelen en ervoor zorgen dat belangrijke informatie alle werknemers bereikt en dat hun vragen worden beantwoord.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Diplomatieke beginselen toepassen

  De bij de totstandkoming van internationale verdragen betrokken processen volgen door onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van verschillende landen te voeren, de belangen van de eigen regering te beschermen en het compromis te vergemakkelijken.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Advies geven over imago

  Een klant zoals een politicus, artist of een andere persoon die in contact komt met het publiek advies geven over de manier waarop zij zichzelf het best presenteren om de gunst van het publiek of de doelgroep te winnen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Communicatiestrategieën ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

Optionele kennis en vaardigheden

regeringsvertegenwoordiging communicatie met vreemde culturen tot stand brengen interviews afnemen een professioneel netwerk ontwikkelen psychologische concepten persberichten opstellen schrijfwijzers public relations online communicatie beheren persconferenties organiseren relaties met de media opbouwen zakenrelaties aangaan nieuws volgen verschillende talen spreken publieke presentaties geven interne mededelingen verspreiden beheer van sociale media gemeenschapsrelaties opbouwen advies geven over public relations internationale betrekkingen opbouwen forumbeheer uitvoeren marketingstrategieën implementeren ondernemingsbeleid visuele communicatie beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep communicatiemanager behoort tot de beroepsgroep Managers verkoop en marketing. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20247300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB