Beroep commercieel vertegenwoordiger elektriciteit

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electricity
 • Sales argumentation
 • Electricity market
 • Characteristics of products
 • Characteristics of services
 • Sales strategies

Vaardigheden

 • Carry out sales analysis
 • Assess customers
 • Manage contracts
 • Answer requests for quotation
 • Inform customers on energy consumption fees
 • Monitor after sales records
 • Identify energy needs
 • Identify customer's needs

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopstrategieën ten uitvoer brengen contacten onderhouden met reclamebureaus milieubewustzijn promoten evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen verkoopbezoeken bij klanten plannen marktonderzoek uitvoeren klanten werven duurzame energie promoten ontwikkeling van promotiemateriaal beheren energieprestaties van gebouwen met leveranciers over verbetering onderhandelen producten bijverkopen advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen aankoopbewijzen opstellen verkoopdoelstellingen behalen met leveranciers over voorwaarden onderhandelen contractuele geschillen beheren leveranciers identificeren advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen vervolledigde contracten controleren verkoopbevorderingstechnieken verkoopgesprekken houden marketingstrategieën implementeren leveranciersrisico’s beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep commercieel vertegenwoordiger elektriciteit behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld