Beroep commercieel piloot

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Besturingssystemen van vliegtuigen
 • Planning voor luchthavens
 • Luchtvaartmeteorologie
 • Taken van luchtverkeersleiding
 • Zichtvliegvoorschriften
 • Geografische gebieden
 • Procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
 • Wetgeving inzake luchtvervoer
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Regelgeving voor burgerluchtvaart

Vaardigheden

 • Tweewegradiosystemen bedienen
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren
 • Kaarten lezen
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding
 • Opstijgen en landen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Vliegmanoeuvres uitvoeren
 • Tegengewicht in vervoersmiddelen behouden
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Reageren op veranderende navigatieomstandigheden
 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart
 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken
 • Vliegplannen uitvoeren
 • In een luchtvaartteam werken
 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen
 • Ruimtelijk bewustzijn hebben
 • 3D-displays lezen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Radarapparatuur gebruiken
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

aanpassen aan veranderende situaties vliegplan maken actief luisteren

Loopbaanperspectief

Het beroep commercieel piloot behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag