Beroep commercieel medewerker spoorwegen

Commercieel medewerker spoorwegen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Productassortiment van spoorwegbedrijven

  Kennis van de productenreeks van spoorwegondernemingen en gebruik van deze kennis om hulp te bieden aan klanten met problemen of vragen.

Vaardigheden

 • Treinkaartjes verkopen

  Treinkaartjes verkopen, rekening houdend met de beschikbare bestemmingen, dienstregelingen en kortingen. De geldigheid van diverse tickets nauwkeurig controleren.

 • Informatieborden bijwerken

  Informatiepanelen bijwerken die informatie over de passagiers weergeven.

 • Communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger

  De communicatiestijl aanpassen aan die van de ontvanger van het bericht om een goede verstandhouding te creëren.

 • Numerieke berekeningen maken

  Werken met getallen en complexe berekeningen uitvoeren. Inzicht in de basisprincipes van wiskunde is cruciaal.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Communiceren met klantendienst

  Op een transparante en collaboratieve wijze communiceren met klanten; monitoren hoe de dienst werkt; realtime informatie verstrekken aan klanten.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Duidelijk communiceren met reizigers

  Praat duidelijk tijdens mededelingen aan reizigers; deel de informatie met betrekking tot hun route mee. Zorg voor mededelingen aan de passagiers bij het naderen van de voorgeschreven bestemming.

 • Omgaan met moeilijke klanten

  Klanten behandelen die agressief worden of die niet willen betalen omdat ze niet tevreden zijn over de service.

 • Aandachtig zijn

  Aandacht besteden aan de interactie met de klanten en feedback interpreteren.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Positieve taal gebruiken

  Zich uitdrukken met gebruikmaking van positieve taal in een gesprek; de manier waarop taal wordt gebruikt, kan klanten overtuigen.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Kleine betalingen afhandelen

  Kleine bedragen voor kleine uitgaven en voor transacties die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van een bedrijf afhandelen.

 • Bestelformulieren met informatie over klanten verwerken

  Namen, adressen en factuurgegevens van klanten verkrijgen, invoeren en verwerken.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen ernaar streven kwalitatief hoogwaardige klantenservice te bieden verkoopdoelstellingen behalen non-verbale communicatie van klanten interpreteren betrouwbaar handelen klanten tevredenstellen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep commercieel medewerker spoorwegen behoort tot de beroepsgroep Receptionisten en telefonisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202427300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB