Beroep collectiebeheerder dierentuin

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Recreatieactiviteiten
 • Toegepaste zoölogie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Begrotingsbeginselen
 • Milieuwetgeving
 • Anatomie van dieren
 • Dierentuinreglementen
 • Fysiologie van dieren
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Evolutie van dieren

Vaardigheden

 • Compatibiliteit van individuen en dieren beoordelen om samen te werken
 • Raad geven over de aankoop van dieren
 • Recreatieaccommodatie beheren
 • Bedrijfsnormen volgen
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Controlebeleid ontwikkelen voor zoönotische ziekten
 • Collectiecatalogi bijhouden
 • Projectbeheer uitvoeren
 • Dierentuinpersoneel leiden
 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen
 • Evenementen organiseren
 • Zoölogische tentoonstellingen organiseren
 • Gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen
 • Vergaderingen regelen
 • Doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties
 • Activiteiten delegeren
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Werk beheren
 • Een bijeenkomst voorzitten
 • Verslagen van dierentuinen lezen
 • Recreatieve activiteiten promoten
 • Verschillende talen spreken
 • Leiding geven aan personeel
 • Budgetten beheren
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Toezicht houden op het beheer van dieren
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Logistiek beheren
 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen
 • Operationele begroting beheren

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau uitvoertransportactiviteiten coördineren invoertransportactiviteiten coördineren een collectie bestuderen operationele transportproblemen oplossen veilige werkprotocols opstellen regelgeving inzake dierenvervoer contacten onderhouden met vervoersbedrijven ontwerp van dierenverblijven transportroutes opstellen vervoerkosten analyseren in het openbaar spreken over eigen werk trainingen organiseren

Loopbaanperspectief

Het beroep collectiebeheerder dierentuin behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog